Carwyn Jones: 'Cyfle i'r diwydiant dur symud ymlaen'

Port Talbot Image copyright Getty Images

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud ei bod hi'n hollbwysig bod dur o Gymru yn cael ei werthu yn Ewrop yn ddirwystr yn y dyfodol.

Roedd Carwyn Jones yn ymateb ar raglen y Post Cynta ar Radio Cymru i benderfyniad mwyafrif gweithwyr cwmni dur Tata i dderbyn cytundeb newydd i geisio sicrhau dyfodol y gweithfeydd ym Mhrydain.

Mae'r cytundeb hwnnw yn cynnwys pensiwn llai hael, ac ymrwymiad i fuddsoddi £1bn yn y gwaith ym Mhort Talbot.

Roedd y prif weinidog yn cydnabod bod pleidleisio dros gael llai o bensiwn wedi bod yn benderfyniad anodd i'r gweithwyr, ond dywedodd bod cyfle nawr i'r diwydiant symud ymlaen, ac nad oedd cynnig arall ar y bwrdd ar hyn o bryd.

Cadw at addewidion

Ond galwodd ar i Tata sicrhau nawr bod y buddsoddiad yn digwydd.

"O'n i wedi gwneud e'n glir i Tata dros y misoedd diwethaf bod hi'n bwysig dros ben nawr bod nhw'n buddsoddi fel mae nhw wedi addo y bydden nhw'n gwneud hynny. 'Ni wedi gwneud yr un addewidion ynglŷn â buddsoddiad ry'n ni yn mynd i roi mewn, ac mae angen sicrhau nawr bod y gweithwyr sydd gyda Tata yn gweld bod y penderfyniad anodd hyn yn arwain at rywbeth sydd yn well yn y pen draw".

Fe ddywedodd hefyd bod prisiau ynni ym Mhrydain yn rhy uchel ar hyn o bryd, a bod yn rhaid canolbwyntio ar sicrhau bod prisiau yn gostwng.

Gwerthu yn Ewrop heb rwystr

Wrth drafod effaith y bleidlais Brexit ar y diwydiant dur ym Mhrydain, fe ddywedodd Carwyn Jones bod y gostyngiad yng ngwerth y bunt wedi helpu cwmni Tata yn y tymor byr, ond bod costau yn dechrau cynyddu.

"Beth sy'n hollbwysig yn y dyfodol yw bod dur o Gymru yn gallu cael ei werthu yn y farchnad Ewropeaidd heb unrhyw fath o rwystr - rhwystr ynglŷn â rheolau neu rwystr ynglŷn â thollau - 'na beth sy'n rhaid i ni ganolbwyntio arno nawr," meddai.

Mae Mr Jones a gwleidyddion eraill hefyd wedi galw am fwy o ymrwymiad gan Lywodraeth y DU i sicrhau dyfodol y diwydiant dur.

Wrth siarad å rhaglen Good Morning Wales ar Radio Wales, dywedodd Aelod Seneddol Llafur Llanelli, Nia Griffith bod angen i Lywodraeth Prydain fod fwy o ddifri ynglŷn â'r diwydiant dur, gan awgrymu nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw beth yn y flwyddyn ddiwethaf i roi hyder i gwmni Tata.

Roedd Nia Griffith hefyd, fel Carwyn Jones, yn galw ar i Tata gadw at eu haddewidion, ac i fuddsoddi yn y safle ym Mhort Talbot fyddai'n golygu y gall gystadlu o fewn y farchnad ryngwladol.