Ffordd newydd gan ymchwilwyr i gael cemegion i gyffuriau

ensymau mewn tiwb

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi llwyddo i ddatblygu dull "effeithlon tu hwnt" o gynhyrchu cyfansoddion ar gyfer taclo afiechydon.

Mae modd dod o hyd i gemegyn sesquiterpene mewn bwyd poeth, planhigion a chwrw, ac mae'n gallu cael ei ddefnyddio i daclo anwydon, canser a malaria.

Yn ôl gwyddonwyr y brifysgol, maen nhw nawr wedi dod o hyd i ffordd o'i synthesu yn gynt ac yn fwy cost-effeithiol nag o'r blaen.

Dywedodd yr Athro Rudolf Allemann ei fod yn "ddatblygiad mawr newydd" ym maes cemeg.

Image caption Mae'n ddatblygiad "cyffrous" i'r byd cemeg, yn ôl yr Athro Rudolf Allemann

Mae sesquiterpene yn gallu bod yn anodd ei greu mewn labordy - ond mae'r ymchwilwyr yng Nghaerdydd wedi dod o hyd i ffordd o'i echdynnu gan ddefnyddio tiwbiau, yn hytrach na fflasgiau.

Gallai'r dull olygu bod modd dyblu cynhyrchiant y cemegyn sydd yn cael ei ddefnyddio i greu artemisinin - cyffur gwrth-falaria sydd ar hyn o bryd ddim ar gael mewn sawl rhan o'r byd.

"Mae sawl peth y bydd yn rhaid i ni ei reoli er mwyn cyrraedd fanno ond rydyn ni'n sicr wedi cymryd un cam pwysig," meddai'r Athro Allemann.

"Rydyn ni'n credu y gallwn ni ei gyrraedd ac y gallwn ni gynhyrchu cyffur ble mae galw byd eang amdano."

Image caption Mae'r dull newydd yn echdynnu sesquiterpene mewn tiwbiau yn hytrach na fflasgiau