Snwcer: Jackson Page yn colli yn erbyn Judd Trump

Page

Colli oedd hanes y Cymro ifanc Jackson Page yn nhrydedd rownd Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru, a hynny o 4-0 yn erbyn Judd Trump.

Roedd Page, y bachgen ysgol 15 oed o Lyn Ebwy, wedi cael dechrau gwych i'r gystadleuaeth wedi iddo drechu Jason Weston a John Astley yn ei ddwy gêm gyntaf.

Ond roedd Trump, sydd yn y pedwerydd safle ymysg goreuon y byd, yn drech na'r Cymro, gan sgorio toriadau o 61 a 96 yn y ddwy ffrâm gyntaf.

Am gyrraedd yr ail rownd, fe lwyddodd Jackson Page i hawlio £2,500 ac fe gafodd £1,000 am fynd ymlaen i'r rownd nesaf.

"Fedrwch chi ddim gofyn gormod yn fy oed i yn erbyn Judd... rwy'n falch ei fod yn hanner tymor wythnos nesaf," meddai Page.

"Fe fyddwn wedi bod yn fodlon petawn i allan yn y rownd gyntaf, cyhyd â fy mod i wedi trio fy ngorau.

"Roedd hyd yn oed dechrau'r bencampwriaeth yn wych, ond wrth i bethau ddatblygu fe aeth pethau'n fwy dwys a gwir, a'r unig beth dwi am wneud mewn gwirionedd ydi chwarae snwcer."