Tanau gwair bwriadol: Cynnydd o draean yn ôl ffigyrau

Tân gwair Image copyright @JOHNBULPIN59/TWITTER
Image caption Tân gwair yn Ynyshir, Rhondda Cynon Taf

Mae ffigyrau newydd yn awgrymu bod nifer y tanau gafodd eu cynnau'n fwriadol yng Nghymru wedi cynyddu o bron i draean y llynedd.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru roedd 2,604 o danau gwair wedi eu cynnau yn fwriadol yn 2015-16.

Mae hynny tua wyth o bob 10. 1,968 oedd y ffigwr ar gyfer y 12 mis cyn hynny.

Ym mis Ebrill 2015 roedd plant yn eu harddegau cynnar wedi cael eu harestio wedi i gannoedd o danau gwair ddinistrio sawl erw o dir yn y de.

Roedd dau o bobl wedi cael eu hanafu hefyd.

Mae'r ffigyrau blynyddol yn dangos bod criwiau tân wedi delio gyda chyfanswm o 3,216 o danau gwair, coedwig a chnydau yn 2015-16, cynnydd o 23% ers 2014-15.

Roedd cyfanswm o 2,604 yn danau bwriadol yn 2015-16 - cynnydd ers y 1,968 gafodd eu cofnodi yn y 12 mis cyn hynny.

Roedd 27% o'r holl danau gafodd eu taclo gan griwiau tân yn 2015-16 yn danau gwair.

Yn ôl yr adroddiad roedd y nifer fwyaf o danau gwair wedi eu cynnau ym mis Ebrill 2015, pryd y gwnaeth criwiau tân ymateb i 1,487 galwad o danau gwair i goedwigoedd a chnydau - dwbl y nifer ar gyfer yr un mis yn 2014.

Roedd galwadau am gosbau llymach i'r rhai oedd yn cynnau tân yn fwriadol yn dilyn sawl achos ar dir yng Nghasnewydd, Port Talbot, Caerffili a Rhondda.

Roedd yr adroddiad yn awgrymu y gallai'r tywydd braf fod wedi bod yn ffactor.