Arestio dyn yn dilyn ymosodiad honedig yn Abertawe

  • 12 Mawrth 2017
Abertawe

Mae dyn 21 oed wedi'i arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad honedig yng nghanol Abertawe.

Mae dyn arall 22 oed yn parhau yn yr ysbyty yn dilyn y digwyddiad ar Heol y Brenin, ond dyw ei anafiadau ddim yn rhai fyddai'n peryglu ei fywyd.

Cafodd nifer o ffyrdd eu cau fore Sul wrth i swyddogion gynnal eu hymchwiliad.

Fe gafodd Heddlu De Cymru eu galw i'r digwyddiad ychydig cyn 03:30 fore Sul.

Mae'r dyn 21 oed yn parhau yn y ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Canol Abertawe.