Seiciatrydd yn y llys ar gyhuddiadau rhyw yn erbyn cleifion

Achos seiciatrydd
Image caption Mae'r Dr Brian Harris yn wynebu 13 cyhuddiad

Mae'r achos wedi dechrau yn erbyn seiciatrydd sydd wedi ei gyhuddo gamdrin cleifion bregus yn rhywiol.

Dros gyfnod o 40 mlynedd, bu'r Dr Brian Harris, 77 oed, yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd yn ogystal â meddygfa breifat yng Nghaerdydd.

Mae'n gwadu 13 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw, ymosodiadau anweddus a threisio, yn ymwneud â phump dyn rhwng 1991 a 2011.

Mae disgwyl i'r achos yn Llys y Goron Merthyr Tudful bara am hyd at bump wythnos.

Image caption Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Merthyr Tudful fanylion y cyhuddiadau yn erbyn y Dr Harris fore Mawrth

Clywodd y rheithgor fod yr ymosodiad honedig cyntaf yn dyddio'n ôl i 1991, ac yn ymwneud â dyn a oedd yn glaf yn ysbyty Sili a chlinig Amy Evans yn y Barri ym Mro Morgannwg.

Mae ail gyhuddiad yn ymwneud ag ymosodiad honedig ar ddyn, oedd yn cael triniaeth wedi anaf i'w ymenydd, yn ysbyty Sili y flwyddyn ganlynol.

Dywedodd Ian Wright ar ran yr erlyniad fod trydydd claf wedi dioddef cyfres o ymosodiadau rhyw ac wedi cael ei dreisio yn ystod ymweliadau â chlinig Trealaw yn Rhondda Cynon Taf ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg rhwng 2009 a 2011.

Mae dau ddyn arall yn honni iddyn nhw ddioddef ymosodiadau yng nghlinig Trealaw.

Arestio

Clywodd y llys fod yr heddlu wedi arestio'r Dr Harris yn ysbyty Ystrad Mynach ym mis Hydref 2013.

Cafodd ei gyfweld, a gwadodd ei fod wedi gwneud unrhyw beth o'i le na'i fod wedi cyflawni unrhyw ymddygiad rhyw amhriodol.

Yn y cyfweliad, dywedodd y gallai un o'r honiadau ymwneud ag achlysur pan yr oedd yn archwilio'r dyn sy'n honni iddo gael ei dreisio am ganser y ceilliau.

Dywedodd fod yr honiadau yn chwerthinllyd a gwadodd iddo ddweud wrth y claf ei fod yn hoyw.

Mae'r Dr Harris wedi pledio'n ddieuog i'r 13 cyhuddiad, ac mae'r achos yn parhau.