Gwaed newydd eisiau dod yn gynghorwyr, meddai Ceidwadwr

Mae'r cyfnod cynadleddau gwleidyddol wedi cychwyn, a gyda'r etholiadau i ddewis cynghorwyr ar gyfer awdurdodau lleol Cymru yn nesáu,Cymru Fyw sy'n holi cynghorwyr am wleidyddiaeth leol a chenedlaethol, a'r gwaith o gynrychioli pobl.

Mae Aled Davies yn cynrychioli'r Ceidwadwyr Cymreig ar Gyngor Powys.

Dyw bod yn gynghorydd heddiw, meddai Aled Davies, "ddim yn hawdd". Mae cyllidebau awdurdodau lleol wedi eu gwasgu a gofynion cymdeithas yn newid wrth i bobl fyw yn hŷn.

"Bob blwyddyn dydy o ddim yn gwestiwn o le maen nhw'n gallu gwario pres ond lle maen nhw'n gallu safio pres," meddai.

"Mae gwasanaethau mae'r cyngor yn darparu ar draws y sir dan bwysau, yn enwedig ein hysgolion ni ar hyn o bryd."

Am ei fod yn byw mewn ardal wledig mae'n rhaid i Aled Davies deithio bron i ddwy awr i gyfarfodydd yn y cyngor sir.

"Felly mae'n anodd iawn i rywun sydd gyda gwaith naw tan bump fod yn gynghorydd sir yn rhywle gwledig fel Powys."

Byddai gwella band eang yn helpu i gynnal cyfarfodydd o adref, meddai, a mwy o gefnogaeth gan swyddogion i graffu ar benderfyniadau o fewn y cyngor.

Er hynny mae'n ffyddiog bod yna waed ifanc eisiau bod yn gynghorwyr yn y sir, gyda phobl o bob oed yn ymgeiswyr ac yn obeithiol y bydd y Ceidwadwyr yn gwneud yn dda yn yr etholiadau lleol ym Mhowys.

Brexit yw'r stori fawr wleidyddol yn y newyddion y dyddiau yma, ond nid dyma fydd y prif beth y bydd pobl eisiau trafod ar y stepen drws.

Image caption Bydd Theresa May yn cael bargen dda i Brydain wrth adael yr UE, meddai Aled Davies

"Siŵr iawn fydd pobl yn sôn amdano ond yn sydyn iawn, fyddan nhw ddim yn anghofio amdano ond yn symud ymlaen i sôn am y gwasanaethau mae cynghorau sir yn gallu cyflawni," meddai Mr Davies.

Mae o'n ffyddiog y bydd y Prif Weinidog, Theresa May, yn cael bargen dda wrth i Brydain adael Ewrop ac yn wfftio unrhyw honiad bod Cymru ddim yn cael ei chyfri'n bwysig yn y trafodaethau.

"Does dim yn gallu bod yn bellach o'r gwirionedd. Mae gennym ni Ysgrifennydd Gwladol arbennig, Alun Cairns, sydd yn eistedd rownd bwrdd y cabinet a 'dan ni'n gweld o'n aml iawn yn eistedd drws nesaf i Theresa May yn y PMQs.

"Mae gennym ni Andrew Davies sydd yn gwneud yn siŵr bod llais Cymru yn cael ei glywed.

"Felly does 'na ddim ffordd bod Theresa May yn gallu anwybyddu'r wlad yna."

Dydy o ddim chwaith yn rhagweld y bydd Cymru'n dilyn llwybr yr Alban wedi cyhoeddiad arweinydd yr SNP, Nicola Sturgeon ddechrau'r wythnos.

Image caption Mae Aled Davies yn dweud bod angen ail strwythuro o fewn cynghorau fel bod pobl hŷn a bregus yn cael digon o help

Mae hi wedi dweud ei bod yn bwriadu gofyn am ail bleidlais ynglŷn â chynnal refferendwm ar annibyniaeth.

Ond "does 'na fawr iawn o bobl eisiau dilyn yr un llwybr yma yng Nghymru", meddai.

Addysg, safon y ffyrdd, gwasanaethau cymdeithasol ac adfywio ardaloedd fel bod swyddi da i gadw pobl ifanc yn eu cymunedau yw'r rhai o'r pynciau fydd y blaid yn canolbwyntio arnyn nhw.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn annog awdurdodau lleol i gydweithio mwy a rhannu gwasanaethau, ar ôl i'r cynlluniau i orfodi cynghorau i uno gael eu rhoi i un ochr.

Ond yn ôl Aled Davies, y peth pwysicaf yw bod arweinydd y cyngor yn gryf: "Does dim bwys sut mae'r strwythur, sut mae wedi cael eu rhoi at ei gilydd.

"Beth sydd fwyaf pwysig yw arweinyddiaeth o fewn y cyngor.

"Dyna sydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Dyna sydd yn helpu i wneud yn siŵr bod gwasanaethau pobl yn rhai da ac yn gwella o flwyddyn i flwyddyn."

Mae'r manylion am yr holl ymgeiswyr ar gyfer Cyngor Powys ar gael yma.