Tinopolis yn chwilio am brynwr newydd i ran o'r cwmni

  • 16 Mawrth 2017
Heno
Image caption Mae Tinopolis yn cynhyrchu rhaglen Heno ar gyfer S4C

Mae cwmni teledu Tinopolis, sydd â'i bencadlys yn Llanelli, yn chwilio am brynwr ar gyfer 45% o'r busnes sy'n berchen i gwmni preifat ar hyn o bryd.

Fe wnaeth Vitruvian Partners brynu rhan o'r cwmni yng Ngorffennaf 2008, ond y gred yw bod Tinopolis yn chwilio am fuddsoddwyr newydd.

Tinopolis sy'n cynhyrchu rhaglen Heno ar gyfer S4C, tra bod grŵp ehangach yn berchen nifer o gwmnïau cynhyrchu, gan gynnwys Mentorn Media - sy'n cynhyrchu Question Time i'r BBC.

Roedd Tinopolis wedi chwilio am brynwr ar gyfer rhan Vitruvian yn 2014, ond yn 2015 dywedodd y cadeirydd, Ron Jones, nad oedd unrhyw un o'r cwmnïau oedd wedi dangos diddordeb yn "gallu cynnig beth oedd ei angen".

Mae'r grŵp yn un o gwmnïau cynhyrchu annibynnol mwyaf y DU, gyda'r portffolio yn cynnwys cwmnïau fel Fiction Factory, Sunset + Vine a Firecracker Films.

Mae adroddiadau bod y cwmni werth £300m.