Rhybudd diogelwch i gefnogwyr Cymru wedi digwyddiad Paris

diogelwch Image copyright AP

Mae Heddlu De Cymru wedi rhybuddio cefnogwyr rygbi ym Mharis i fod yn wyliadwrus yn dilyn digwyddiad ym maes awyr Orly.

Cafodd dyn ei saethu'n farw yno wedi iddo geisio cael gafael ar wn milwr yn ail faes awyr mwyaf y ddinas.

Cafodd y maes awyr ei chau yn dilyn y digwyddiad, ac mae'r holl hedfaniadau i mewn ac allan wedi eu gohirio.

Mewn neges drydar dywedodd Heddlu'r De y dylai cefnogwyr "ddilyn cyngor yr awdurdodau lleol, y maes awyr a'ch cwmnïau teithio".

Chwe Gwlad

Mae miloedd o Gymry wedi teithio i brifddinas Ffrainc y penwythnos hwn ar gyfer eu gornest olaf ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

Does dim hedfaniadau yn uniongyrchol o Gaerdydd, Manceinion neu Lerpwl i Orly ddydd Sadwrn, ond mae rhywfaint o oedi ym maes awyr Charles De Gaulle wrth i awyrennau gael eu dargyfeirio yno.

Dywedodd y Swyddfa Dramor y byddai trefniadau diogelwch llym yn eu lle ar gyfer y gêm brynhawn Sadwrn, ac y dylai cefnogwyr "fod yn ofalus".

Mae'r Stade de France wedi cynghori cefnogwyr i gyrraedd mewn da bryd ar gyfer yr ornest er mwyn osgoi oedi.