Seiciatrydd yn 'ysglyfaethwr rhyw' medd cyn-glaf

Dr Brian Harris

Mae dyn sydd yn honni iddo gael ei dreisio a'i gam-drin yn rhywiol gan ei seiciatrydd wedi ei ddisgrifio fel "ysglyfaethwr rhyw".

Mae Dr Brian Harris, 77 oed, yn gwadu 13 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw, ymosodiadau anweddus a threisio sy'n ymwneud â phum dyn.

Mae'r honiadau yn dyddio 'nôl i'r cyfnod rhwng 1991 a 2011.

Yn ystod cyfweliad wedi ei recordio gyda'r heddlu yn 2013, dywedodd y claf ei fod wedi mynd yn gaeth i diazepam a viagra ar ôl i Dr Harris roi'r cyffuriau iddo.

"Roedd yn rhaid i fi wneud pethau rhywiol iddo er mwyn cael fy meddyginiaeth," meddai.

"Roedd e'n dweud na fyddai unrhyw un yn fy nghredu pe bydden ni yn dweud wrth rywun."

Roedd y dyn yn cael help meddygol er mwyn delio gydag iselder a gor-bryder.

Teimlo fel 'darn o gig'

Dywedodd wrth y swyddogion heddlu fod Dr Harris wedi "camddefnyddio ei safle fel doctor" a chymryd "mantais" ohono am ei fod yn fregus iawn ar y pryd.

Mae'n honni fod y seiciatrydd wedi ei gam-drin y tro cyntaf mewn clinig yn Rhondda yn 2009.

Roedd Dr Harris hefyd yn dweud wrth fam y dyn i adael yr ystafell yn ystod ymgynghoriadau meddygol ac yna yn ei gam-drin yn rhywiol.

Roedd y profiad yn gwneud iddo deimlo yn "ddiwerth" ac fel "darn o gig" meddai.

Mewn cyfweliad arall yn 2016 dywedodd y claf fod Dr Harris wedi ei dreisio yn ei hostel lle'r oedd yn byw.

"Ar ôl hynny nes i ddechrau yfed," meddai. "Nes i roi gymaint o bwysau ymlaen fel nad oedd fy nhad yn fy 'nabod.

"Er bod ei ymarweddiad yn fwyn ac mae'n fach iawn, fe yw'r ysglyfaethwr rhyw gwaethaf erioed. Mae wedi astudio seicoleg."

Mae Dr Brian Harris yn gwadu'r 13 cyhuddiad ac mae'r achos yn parhau.