Neges anferthol yn taflu goleuni ar ymgyrch flynyddol

  • 25 Mawrth 2017
Neges botel Awr Ddaear 2017 Image copyright Nigel Pugh WWF Cymru
Image caption Mae'r cerflun, medd WWF Cymru, yn amlygu awydd pobl Cymru i warchod yr amgylchedd

Bydd goleuadau nifer o adeiladau cyhoeddus yn cael eu diffodd am awr nos Sadwrn wrth i sefydliadau, busnesau ac unigolion ar draws Cymru gefnogi ymgyrch flynyddol Awr Ddaear.

Yn ôl yr elusen amgylcheddol WWF Cymru, fe gymerodd oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru ran yn yr ymgyrch y llynedd.

Mae Castell Caernarfon, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth a Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ymhlith yr adeiladau a fydd mewn tywyllwch rhwng 20:30 a 21:30.

I nodi 10fed blwyddyn yr ymgyrch yng Nghymru, fe gomisiynodd WWF Cymru gerflun 8 troedfedd gan yr artist Lulu Quinn ar ffurf neges mewn potel i'w arddangos yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Mae'r neges yn cynnwys cannoedd o gyfraniadau a gafodd eu casglu wyneb-yn-wyneb ac ar lein gan bobl ar draws Cymru. Maent yn galw ar wleidyddion lleol a rhyngwladol i weithredu ar frys i fynd i'r afael â chynhesu byd-eang.

Dywedodd Anne Meikle, pennaeth WWF Cymru: "Bydd newid hinsawdd yn cael effaith anferthol ar fywydau pobl yng Nghymru ac ar draws y byd.

"Mae'n wych felly i weld cryfder teimladau pobl mewn ffordd mor amlwg yn adeilad y Senedd."

"Amhosib i'w anwybyddu"

Dywedodd Llywydd y Senedd, Elin Jones AC, fod cynaliadwyedd eisoes â lle amlwg yn nyluniad adeilad y Cynulliad, ac yng ngwaith y pwyllgorau sy'n craffu ar bolisïau'r Llywodraeth.

"Rydym yn gweithio i berfformio'n well yn amgylcheddol," meddai, "nid yn unig trwy gefnogi'r Awr Ddaear bob blwyddyn, ond trwy gamau fel gostyngiad o 40% ers 2008 sy'n lleihau ein ôl troed ynni (maint y tir sydd angen i ymsugno allyriadau carbon yr adeilad)".

Image copyright WWF Cymru
Image caption Y cerflun wedi'i oleuo yn y nos

Ychwanegodd bod cerflun 8 troedfedd yn "amhosib i'w anwybyddu" ac yn ffordd addas o adlewyrchu awydd ymhlith pobl Cymru i weithredu er budd yr amgylchedd.

Dywedodd Huw Thomas, pennaeth ystadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae gan sefydliadau adnabyddus fel ni ran fawr i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, felly rydyn ni'n edrych ymlaen at ddiffodd y goleuadau yn y Llyfrgell i ddangos ein cefnogaeth"

Mae awdurdodau lleol Cymru a channoedd o ysgolion yn nodi'r Awr Ddaear.

Mae disgwyl y bydd mwy o wledydd nag erioed yn cefnogi ymgyrch eleni, gan dorri record y llynedd o 178 o wledydd.

Yn ôl cofnodion, mae'r byd wedi cynhesu'n raddol ers dros ganrif, a 2016 oedd y flwyddyn boethaf hyd yma, gan guro'r recordiau sefydlwyd yn 2015 a 2014.