Diarddel athro oherwydd 'cymhellion rhyw'

  • 23 Mawrth 2017
Ysgol Bro Dinefwr Image copyright Cyngor Sir Caerfryddin
Image caption Mae 1,000 yn mynychu Ysgol Bro Dinefwr yn Llandeilo

Mae athro cemeg wedi cael ei ddiarddel ar ôl i banel disgyblu benderfynu fod yna gymhelliad rhywiol tu cefn i'w benderfyniad i roi cannoedd o anrhegion i dair merch a oedd yn ddisgyblion mewn ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin.

Dywed y panel ei fod o'r farn fod Christopher Clarke, 29, wedi rhoi'r anrhegion mewn ymdrech i geisio cael rhyw gyda'r disgyblion yn Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo.

Penderfynodd y panel disgyblu yng Nghaerdydd fod Clarke wedi camymddwyn yn broffesiynol yn achos y disgyblion a oedd yn 15 ac 16 ar y pryd, gan gysylltu â nhw ar Facebook, Snapchat a Twitter.

Roedd wedi dweud wrth un ohonynt ei fod am ei chusanu a chael rhyw gyda hi.

Fe wnaeth Clarke anfon cannoedd o negeseuon i'r merched, a phrynu anrhegion oedd yn cynnwys losin, clustdlysau a pheiriant gemau.

Yn ôl tystiolaeth un o'r disgyblion, disgybl C, a oedd yn 15 ar y pryd, roedd yr athro wedi anfon neges yn dweud ei fod am gael rhyw gyda hi.

"Fe wnaeth o ddechrau sôn am ei gyn gariad a dweud 'dwi heb gael rhyw ers chwe mlynedd'.

"Roeddwn o hyd yn teimlo ei bod yn ofalus wrth beidio rhoi anrhegion i mi pan oedd disgyblion neu athrawon eraill o gwmpas.

"Roedd wedi dweud wrthyf am beidio â dangos yr anrhegion i unrhyw un gan ddweud ei fod yn gyfrinach."

'Teimlo yn anghyfforddus'

Dywedodd iddi roi stop ar dderbyn negeseuon gan yr athro, ar ôl iddo sôn wrth i am gael rhyw.

Dywedodd merch arall iddi dderbyn anrheg o siocledi gan yr athro ar ôl arholiad ffug.

"Fe wnaeth yr anrheg wneud i mi deimlo yn anghyfforddus," meddai.

Roedd yr athro hefyd wedi gofyn i un disgybl i ddileu unrhyw negeseuon testun rhwng y ddau, er mwyn "osgoi mwy o broblemau iddo".

Clywodd y gwrandawiad fod yr heddlu wedi ymchwilio i'r digwyddiadau ond na chafodd Clarke ei gyhuddo o unrhyw drosedd.

Fe wnaeth Clarke gymhwyso fel athro yn Awst 2010 gan ddechrau ar swydd lawn amser £34,000 yn 2014.

Ar ôl i'r ysgol ddechrau ymchwilio i honiadau yn ei erbyn fe wnaeth e ymddiswyddo cyn i'r ymchwiliad ddod i unrhyw gasgliadau.

Cafodd Clarke ei ddiarddel rhag dysgu, ac ni fydd yn cael gwneud cais am gael ail ymuno a'r proffesiwn am bum mlynedd.