Hofrennydd: Pump 'o un teulu' wedi marw

Hofrennydd Image copyright Facebook
Image caption Roedd Ruth a Kevin Burke yn byw ym mhentref Hulcote ger Milton Keynes

Mae'n ymddangos mai pum aelod o'r un teulu fu farw mewn damwain hofrennydd yn ardal Trawsfynydd.

Yn ôl adroddiadau, Kevin a Ruth Burke, gŵr a gwraig o bentre Hulcote ger Milton Keynes, a thri aelod arall o'r teulu, oedd yn teithio yn yr hofrennydd.

Cafodd yr hofrennydd ei ganfod ym mynyddoedd Y Rhinogydd, yn ardal Ardudwy yn gynharach ddydd Iau.

Mae Cangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr wedi dechrau ymchwilio i achos y ddamwain.

Image copyright AirTeamImages
Image caption Llun llyfrgell o'r hofrennydd Eurocopter AS55 Ecureuil 2 aeth ar goll ddydd Mercher

Roedd yr hofrennydd ar ei ffordd o Luton i Ddulyn ddydd Mercher pan gollodd awdurdodau hedfan cysylltiad ag e yng nghyffiniau Bae Caernarfon.

Bu Gwylwyr y Glannau a thimau achub yn chwilio am yr hofrennydd ar y tir a'r môr tan yn hwyr nos Fercher, a bore Iau, cyn dod o hyd iddo ger Trawsfynydd.

Dywedodd yr heddlu bod timau achub wedi bod yn gweithio mewn amodau arswydus ac mewn "tirwedd beryglus ac anodd" yn ne Eryri.

Image caption Daeth timau achub o hyd i'r hofrennydd ym mynyddoedd Y Rhinogydd yn ardal Ardudwy ddydd Iau

Yn y cyfamser, dywedodd Heddlu Gogledd Cymru ei bod hi'n bosib y bydd yn rhaid iddyn nhw roi'r gorau i'r ymdrechion i symud cyrff y pump fu farw am y tro, oherwydd bod y tywydd yn gwaethygu yn yr ardal.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Gareth Evans: "Oherwydd bod y tirwedd yn anghysbell, ac oherwydd amodau tywydd gwael a'r ffaith bod angen gwneud y gwaith yn sensitif a gydag urddas, fe allai hyn gymryd amser.

"Nid yn unig fod y gwaith yma'n bwysig i'r teuluoedd, ond hefyd i'r ymchwiliad, gan y gallai helpu i adnabod unrhyw ffactorau a gyfrannodd at hyn.

"Dydy'r cyrff ddim wedi eu hadnabod yn ffurfiol eto, ac fe allai hynny gymryd peth amser.

"Mae teuluoedd pawb oedd ar yr hofrennydd yn cael cefnogaeth arbenigol ac yn cael eu diweddaru am y datblygiadau."