Achos seiciatrydd: Dirywiad yn ei ymennydd

Dr Harris

Mae'r amddiffyniad wedi dechrau rhoi tystiolaeth yn achos Dr Brian Harris, seiciatrydd sydd wedi ei gyhuddo o dreisio ac ymosod ar gleifion.

Mae Dr Harris yn gwadu 13 cyhuddiad o ymosodiad rhyw, ymosodiadau anweddus a threisio, yn ymwneud â phump dyn rhwng 1991 a 2011.

Cafodd y rheithgor wybod na fydd Dr Harris, sydd yn 77, yn rhoi tystiolaeth.

Fe ddechreuodd yr achos dair wythnos yn ôl.

Dywedodd eu dîm cyfreithiol wrth y llys ei fod wedi cael asesiad gan seicolegydd clinigol ym mis Gorffennaf ac Awst 2016.

Casgliad yr asesiadau oedd bod hi'n debygol fod yna ddirywiad wedi bod yn ymennydd Dr Harris, fwy na fyddai yn arferol wrth fynd yn hŷn.

Clywodd y llys bod yna dystiolaeth gref bod yna ddirywiad sylweddol wedi bod yn ei allu deallusol a'i allu i gofio pethau.

Mae'r achos yn parhau.