Arestio dyn 17 oed wedi ymosodiad arfog yng Nghaerdydd

Heddlu Image copyright Getty Images

Mae dyn 17 oed wedi cael ei arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol gydag arf miniog yng Nghaerdydd.

Cafodd dau ddyn eu hanafu yn sgil y digwyddiad yn Depenser Gardens, Glanyrafon, nos Wener.

Mae un o'r dynion dal yn yr ysbyty mewn cyflwr sefydlog, ond mae'r llall wedi cael dychwelyd gartre'.

Dywedodd Heddlu'r De eu bod yn dal i apelio am dystion.