Dynes wedi ei lladd ar yr M4 wrth geisio dal ci

  • 8 Ebrill 2017
Damwain M4

Fe gafodd dynes 66 oed ei lladd ar draffordd yr M4 nos Wener wrth iddi geisio dal ci oedd wedi mynd yn rhydd ar y ffordd.

Dywedodd heddlu'r de eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad am 18:15.

Mae'n debyg fod y wraig yn gyrru car Volkswagen Golf ar y draffordd, pan ddihangodd ei chi i'r ffordd.

Fe geisiodd redeg ar ei ôl, ond cafodd ei tharo gan fan Ford Transit.

Bu farw yn y fan a'r lle.

Image copyright Google
Image caption Digwyddodd y gwrthdrawiad yn agos i gyffordd 30, Porth Caerdydd

Cafodd y ci ei ladd yn y digwyddiad hefyd.

Bu lôn orllewinol yr M4 ynghau am bump awr rhwng cyffyrdd 29 a 32 yn dilyn y gwrthdrawiad.

Mae teulu'r wraig yn cael cefnogaeth gan swyddog cyswllt teulu'r heddlu.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw, drwy ffonio Uned Plismona'r Ffyrdd yng Nghwaelod y Garth ar 101 a dyfynu'r cyfeirnod 1700131315.