Seiciatrydd yn ddieuog o ddau gyhuddiad rhyw

Achos seiciatrydd

Mae'r rheithgor yn achos seiciatrydd ymgynghorol oedd yn wynebu 13 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw ar bum claf, wedi ei gael yn ddieuog o ddau o'r cyhuddiadau.

Wedi 17 awr o ystyried, cafodd y rheithgor yn Llys y Goron Merthyr Tudful y Dr Brian Harris yn ddieuog o ymosodiad anweddus yn ôl ym 1991 a chyhuddiad o drais yn 2009.

Dydy'r rheithgor ddim eto wedi penderfynu ar ddyfarniad ar yr 11 cyhuddiad arall, sy'n cynnwys ymosodiadau anweddus, ymosodiadau rhyw a thrais yn erbyn pedwar dioddefwr honedig.

Dywedodd y Barnwr ei fod yn barod i dderbyn dyfarniad mwyafrif ar y cyhuddiadau hynny, cyhyd â bod o leia' ddeg yn cytuno.