Dyn yn cael ei ddedfrydu am ladd elyrch yn Sir Benfro

  • 19 Ebrill 2017
Coedwig Llwynhelyg
Image caption Roedd yr elyrch yn byw mewn llyn yng nghoedwig Llwynhelyg yn Hwlffordd

Mae dyn 33 oed wedi cael dedfryd o garchar wedi'i ohirio ar ôl iddo gyfaddef lladd teulu o elyrch.

Fe saethodd Gareth Mattson dri alarch yn farw gyda gwn awyr yng nghoedwig Llwynhelyg yn Hwlffordd fis Hydref llynedd. Cafodd alarch arall ei anafu yn ddifrifol.

Roedd e i fod i fynd ger bron Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher, ond fe newidiodd ei ble.

Mewn gwrandawiad ym mis Mawrth roedd dyn 24 oed a bachgen 13 oed hefyd wedi cyfaddef lladd yr elyrch.

'Gwir edifar'

Clywodd y llys bod Mattson wedi bod yn gweithio ar fferm laeth am 14 mlynedd, a'i fod wedi mynd â chriw o ddynion a bachgen i dir preifat ger y goedwig i saethu cwningod ar 19 Hydref y llynedd.

Wrth ddod nôl drwy'r goedwig y noson honno fe ddechreuodd y criw saethu at y llyn. Yn wreiddiol honnodd Mattson nad oedd e wedi gweld yr elyrch gan ei bod yn dywyll.

Fe blediodd Mattson yn euog i fod â gwn awyr wedi'i lwytho yn ei feddiant mewn man cyhoeddus, ac o ladd neu anafu aderyn gwyllt yn fwriadol.

Clywodd y llys bod ei weithredoedd wedi achosi problemau o fewn ei deulu a'i fod yn "wir edifar".

Cafodd ei ddedfrydu i bum mis dan glo, wedi'i ohirio am 12 mis, a chafodd orchymyn i dalu £525 mewn costau.

Mae'r alarch yn rhywogaeth sydd wedi'i diogelu ac y mae'n drosedd eu hanafu.