Clwb Rygbi Cymry Caerdydd yn dathlu 50 mlwyddiant

  • 29 Ebrill 2017
crcc
Image caption Clwb Rygbi Cymry Caerdydd yn dathlu cipio'r Fowlen Genedlaethol yn 2014

Bydd Clwb Rygbi Cymry Caerdydd yn nodi achlysur arbennig y penwythnos yma wrth iddyn nhw ddathlu eu 50 mlwyddiant.

Cafodd y clwb ei sefydlu yn 1967 fel modd i Gymry Cymraeg y brifddinas chwarae a chymdeithasu, ac ers hynny mae wedi mynd o nerth i nerth.

Bellach mae tîm y dynion yn chwarae yn ail adrannau Cynghrair SWALEC, ac mae gan y clwb ail dîm, tîm merched ac adran iau hefyd.

Fel rhan o'r dathliadau bydd y clwb yn mynd ar daith i Lydaw - lleoliad eu hymweliad tramor cyntaf un, a hynny i Brest yn 1970.

'Cymdeithas'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Clwb Rygbi Cymry Caerdydd: Y daith wreiddiol i Lydaw

Nos Sadwrn bydd 260 o gyn-chwaraewyr, aelodau presennol a chefnogwyr y clwb yn dod at ei gilydd i ddathlu'r 50 gyda chinio mawreddog yng Nghaerdydd.

Ac yn ôl un o gyn-gapteiniaid mwyaf adnabyddus y clwb, mae'r clwb wastad wedi bod yn rhan bwysig o gymuned Gymreig y brifddinas.

" Yn syth roedd 'da chi gymdeithas roeddech chi'n teimlo'n rhan ohoni," meddai'r sylwebydd Huw Llywelyn Davies.

"Allai feddwl, i fois yn dod o'r gorllewin neu'r gogledd falle, a ddim yn nabod llawer o bobl yng Nghaerdydd cyn cyrraedd naill ai'r coleg neu swydd, ac yn sydyn maen nhw yng nghanol criw o Gymry.

"Mae hwnna'n sicr yn helpu pobl i setlo yn y brifddinas."

Image caption Mae gan y prif hyfforddwr presennol, Gareth Williams gysylltiadau teuluol â'r clwb

Mae nifer o wynebau cyfarwydd hefyd yn gyn-chwaraewyr i'r clwb, gan gynnwys y cyflwynydd Gethin Jones, yr actorion Dafydd Hywel a Rhys ap William, y cerddor Dewi Pws, a chyn-asgellwr Cymru, Mark Titley.

A bydd hi'n garreg filltir arbennig i'r prif hyfforddwr presennol, Gareth Williams, o gofio fod ei dad Martin yn un o sylfaenwyr y clwb.

"Pan ddechreuodd dad, y gêm gyntaf dwi'n credu iddyn nhw fenthyg cit oddi wrth rywun, a mam-gu oedd yn glanhau'r cit - fel 'na oedd hi bryd hynny," meddai Gareth Williams.

Image caption Y tîm presennol yn ymarfer ar gaeau Lecwydd

"Nawr mae pethau wedi symud 'mlaen. Mae e jyst yn falch dwi'n credu fod e'n gweld bod ni dal 'ma ar ôl hanner can mlynedd.

"Mae 260 o bobl yn mynd i fod yn y cinio 'ma nos Sadwrn, mae'n mynd i fod yn noson arbennig i bobl fel dad fi'n credu, sy'n gweld twf y clwb."

Yn ogystal â'i hanes lliwgar, mae'r clwb hefyd wedi bod yn gwneud eu marc ar y cae yn ddiweddar, gan gipio'r Fowlen Genedlaethol yn Stadiwm y Principality dair blynedd yn ôl.

"Mae'r clwb wedi newid lot dros y blynydde - pan nes i ddechrau dim ond un tîm oedd yn rhedeg, roedden ni'n cwrdd tu fas i Cameo bob wythnos a chasglu tîm at ei gilydd," meddai'r asgellwr, Mark Beynon.

Image caption Roedd Mark Beynon yn rhan o'r tîm a chwaraeodd yn Stadiwm y Mileniwm

"Dyddie 'ma mae dau neu dri tîm yn chwarae, mae 'na griw ieuenctid a thîm merched 'fyd. Ni 'di mwynhau lot o lwyddiant.

"Ro'n i'n lwcus i chwarae yn Stadiwm y Mileniwm a chael cais bach, ond dwi ddim yn licio siarad am hwnna!"