Pobl Cymru'n 'chwilio am arweinyddiaeth newydd'

  • 7 Mai 2017
Adam Price

Mae cydlynydd ymgyrch Plaid Cymru yn yr etholiad Cyffredinol wedi dweud na fedrai fod "wedi gofyn am lwyfan gwell", wedi i'r blaid ennill dros 30 o seddi newydd yn yr etholiadau lleol.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad, Adam Price, mai dyma un o ganlyniadau gorau Plaid Cymru erioed yn yr etholiadau lleol, er na lwyddodd y blaid i ennill rheolaeth ar awdurdodau roedden nhw'n eu targedu, fel Sir Gaerfyrddin.

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics Wales y BBC, dywedodd Mr Price fod pobl, yn ystod amser o newid mawr, yn "chwilio am arweinyddiaeth newydd yng Nghymru".

"Dydyn nhw ddim yn mynd i'w gael e o'r Blaid Lafur - maen nhw wedi bod mewn grym er dros ganrif yng Nghymru.

"Dydyn ni ddim yn mynd i'w gael o'r Blaid Geidwadol, fydd yn cael eu rheoli gan Aelodau Seneddol Toriaidd o dde ddwyrain Lloegr.

"Pwy sy'n mynd i siarad dros Gymru?

"Mae Cymru'n cael ei gwthio i'r cyrion yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol hwn."

Bydd rhaglen Sunday Politics Wales yn cyfweld â ffigwr blaenllaw o bob un o'r prif bleidiau rhwng nawr a'r Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin.