Cabinet amlbleidiol i Gyngor Penfro

Cyngor Penfro Image copyright Google Maps

Yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, cafodd y Cynghorydd David Simpson ei gadarnhau'n arweinydd newydd ar Gyngor Sir Penfro.

Fe oedd yr unig ymgeisydd ar ôl i'r Arweinydd blaenorol, Jamie Adams, dynnu ei enw yn ôl o'r ras.

Does gan y Cynghorydd Simpson ddim ymrwymiad i unrhyw blaid neu grŵp ar y cyngor.

Fodd bynnag, cadarnhaodd ei fod yn bwriadu cynnwys cynghorwyr o'r Blaid Lafur, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol o fewn ei gabinet.

Fe wnaeth Mr Simpson adael cabinet y cyngor a Grŵp Gwleidyddol Independent Plus (IPPG) ar ôl anghytuno am y ffordd roedd y grŵp yn cael ei redeg.

Yr IPPG sydd wedi bod yn arwain y cyngor ers 1996, ond fe wnaethon nhw golli 20 cynghorydd yn yr etholiadau lleol fis Mai.

Image copyright Cyngor Sir Penfro
Image caption Y Cynghorydd David Simpson yw arweinydd newydd y cyngor

Fe fydd y Cynghorydd David Lloyd o Dyddewi yn parhau i fod yn gyfrifol am y portffolio addysg.

Fe fydd Tessa Hodgson yn gyfrifol am Lês, a'r Cynghorydd Llafur, Paul Miller yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb am yr Economi.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn ennill eu lle ar fwrdd y cabinet, gyda'r Cynghorydd Bob Kilmister yn gyfrifol am y Gyllideb.

Cris Tomos o Blaid Cymru fydd yn gyfrifol am yr Amgylchedd a'r Iaith Gymraeg.

Fe fydd Pat Davies yn gyfrifol am wasanaethau rheoleiddio a thai. Phil Baker fydd yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Isadeiledd, a Neil Prior yn ymdrin â Thrawsnewid a Thechnoleg Gwybodaeth.

Dyma'r weinyddiaeth gyntaf i beidio â chynnwys aelodau o'r Grŵp Annibynnol ers ffurfio'r Cyngor ym 1996.