Dyn yn gwadu 'cyffwrdd' plant tra'n dysgu mewn mosg

  • 12 Mehefin 2017
Mohammed Haji Sadiq Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Mohammed Haji Sadiq yn gwadu'r holl gyhuddiadau

Mae dyn 81 oed o Gaerdydd yn gwadu "cyffwrdd" unrhyw blant wrth ddysgu'r Koran mewn mosg yn y ddinas.

Mae Mohammed Haji Sadiq yn gwadu wyth cyhuddiad o ymosodiad rhyw a saith cyhuddiad o ymosodiad anweddus.

Mae'r cyhuddiadau'n ymwneud â phedair merch rhwng pump ac 11 oed, yn dyddio rhwng 1996 a 2006 ym mosg Madina yng Nghaerdydd.

Roedd Mr Sadiq yn dysgu yn y mosg am 30 mlynedd nes 2006.

Mae geiriau Mr Sadiq wedi bod yn cael eu cyfieithu ar y pryd yn y llys.

Fe ofynnwyd iddo ar ddechrau achos yr amddiffyniad: "Oeddech chi yn cyffwrdd cyrff y plant yn ystod y gwersi?"

Ei ateb oedd "na".

Y drws wastad ar agor

Gofynnwyd hefyd iddo os wnaeth o erioed gyffwrdd plentyn mewn ffordd rywiol a'i ateb oedd "byth".

Dywedodd ei fod yn "tapio" cefnau plant pan oedden nhw yn camymddwyn.

Pan gafodd ei holi ynglŷn ag oedran y plant yr oedd yn dysgu dywedodd nad oedd yn gwybod eu hoedran. Doedd o chwaith ddim yn cofio enwau'r plant meddai.

Clywodd y llys fod athrawon eraill ac addolwyr yn y mosg yn ystod y gwersi a bod drws y dosbarth wastad ar agor.

Dywedodd Mr Sadiq fod tua 30 o blant yn y dosbarth ond nad oedd byth yn cadw cofrestr. Ond dywedodd fod y pwyllgor rheoli yn cadw cofnodion o'r plant.

Cafodd y rheithgor wybod bod y cofnodion wedi eu dinistrio pan roedd tân yn y mosg yn 2006.

Dyw Mr Sadiq ddim wedi ymwneud â'r mosg ers 2006.

Mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn ac mae'r achos yn parhau.