Carwyn Jones: Targed PISA y llywodraeth yn parhau

PISA

Mae Prif Weinidog Cymru wedi mynnu bod Llywodraeth Cymru'n cadw at darged i wella sgôr disgyblion Cymru ym mhrofion addysg rhyngwladol PISA.

Daw hyn er i'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, ddweud yr wythnos ddiwethaf na fydd ysgolion Cymru yn anelu at gyrraedd eu targed blaenorol.

Dywedodd Carwyn Jones bod gweinidogion yn dal eisiau cyrraedd sgôr o 500 ym mhob pwnc ym mhrofion PISA erbyn 2021.

Roedd Ms Williams wedi dweud wrth bwyllgor o ACau yr wythnos ddiwethaf: "Nid dyma fy nharged i."

Dywedodd Mr Jones bod hynny'n wir am nad oedd Ms Williams yn rhan o'r llywodraeth pan gafodd y targed ei osod, ond ychwanegodd bod rhagor o ffyrdd o fesur llwyddiant.

Beth yw profion PISA?

Mae profion PISA yn cael eu cymryd gan ddisgyblion 15 oed mewn 72 o wledydd unwaith bob tair blynedd.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyflwyno'r nod o gyrraedd sgôr o 500 ym mhob pwnc ym mhrofion PISA yn 2014.

Yn 2016 fe sgoriodd Cymru 478 mewn mathemateg, 477 mewn darllen, a 485 mewn gwyddoniaeth.

Image caption Cafodd Kirsty Williams ei phenodi i'r cabinet y llynedd

Dywedodd Mr Jones wrth y Senedd yn sesiwn Cwestiynau i'r Prif Weinidog ddydd Mawrth: "Mae cyrraedd y nod o 500 yn 2021 yn parhau'n darged i Lywodraeth Cymru.

"Roedd yr ysgrifennydd yn gywir o ran nad hi oedd wedi gosod y targed, am nad oedd hi'n weinidog ar y pryd.

"Ond mae hi'n rhan o lywodraeth sy'n cadw at y targed hwnnw, ond cofiwch fod y targed yma yn un mesur ymysg nifer eraill, fel perfformiad TGAU, cau'r bwlch cyrhaeddiad a chategoreiddio ysgolion ac arolygon Estyn."

'Llanast'

Fe wnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies ddisgrifio ymateb Mr Jones fel ergyd i Ms Williams.

Dywedodd wrth y prif weinidog: "Rydych chi'n dweud un peth, bod targed yn bodoli, ac mae'r ysgrifennydd yn cadarnhau mewn pwyllgor Cynulliad mai nad dyma ei tharged hi.

"Pwy sy'n cymryd perchnogaeth o addysg yma yng Nghymru? Yw hi'n syndod ei fod yn gymaint o lanast dan eich arweinyddiaeth chi?"

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol