Noson Lawen ar 'Love Island'

Mae Amber Davies o Ddinbych wedi creu tipyn o gynnwrf a denu sylw yn y papurau cenedlaethol, ers iddi ymddangos yn y gyfres Love Island ar ITV2 ddechrau'r mis.

Image copyright ITV

Mae'r ddawnswraig o Ddinbych sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgol Twm o'r Nant ac Ysgol Glan Clwyd yn cymryd rhan yn y gyfres realiti, lle mae pobl ifanc yn byw gyda'i gilydd mewn fila, er mwyn dod o hyd i gariad.

Yr wythnos hon, mae rhai o wylwyr y gyfres wedi enwi Amber Davies fel cystadleuydd slei ac yn un sydd am greu drama rhwng y cystadleuwyr eraill. Ond fel "merch annwyl a swil" y mae ei chyn-athrawes yn ei hadnabod.

Roedd Leah Owen yn dysgu Amber Davies yn Ysgol Twm o'r Nant ac yn ei hyfforddi i ganu mewn Eisteddfodau.

Image copyright S4C
Image caption Amber (trydydd o'r chwith) yn perfformio gydag Enfys ar Noson Lawen

"Mae Amber yn eneth annwyl iawn ac yn dalentog. O'n i'n ei dysgu hi yn Ysgol Twm o'r Nant ac yn rhoi gwersi canu iddi hi a'i chwaer Jade. Mae'r ddwy ohonyn nhw'n gantorion arbennig, â thinc hyfryd i'w lleisiau.

"Mae Amber wedi ennill am gystadlu yn yr Urdd a roedd hi'n aelod o bartïon a chorau gen i dros y blynyddoedd. Fe ddewisais i ferched oedd yn wirioneddol dda, ac roedd Amber yn un ohonyn nhw, i ganu'n y grŵp Enfys, ac roedd hi'n aelod gwerthfawr iawn, iawn.

Dyma glip o wefan YouTube o Amber a merched Enfys yn perfformio ar raglen Noson Lawen yn 2014.

Image caption Enillodd Amber ar yr Unawd Cerdd Dant 8-10 oed pan oedd yn ddisgyl yn Ysgol Twm o'r Nant yn Eisteddfod yr Urdd 2006

"I mi, merch tawel a swil oedd hi ac mae'n anodd credu hynny o'i gweld ar y rhaglen. Dwi erioed di clywed Amber yn rhegi o'r blaen a dwi'n meddwl "Mam bach" ond dyna ni!

"Byswn i ddim 'di credu y bysai'n mynd ar Love Island, ond ddim fy lle i ydy barnu, mae rhwydd hynt i bawb wneud fel y gwelan nhw.

"Fe ges i bach o sioc o'i gweld hi i ddechrau ond rwan dwi'n hooked. Dydy o ddim y math o raglen y byswn i'n ei wylio fel arfer, ond dwi'n gwylio fo am fod gen i ddiddordeb gweld Amber. Dwi'n poeni amdani i ddweud y gwir, os dwi'n ei gweld hi'n crio ar y teledu dwi'n meddwl 'o Amber fach, tyd o 'na!'

Image caption Leah Owen fu'n dysgu Amber i ganu yn Ysgol Twm o'r Nant ac Ysgol Glan Clwyd

"Dwi ddim eisiau ei beirniadu hi o gwbwl, mae'n ferch mor dalentog, gall hi wneud argraff mewn unrhyw faes. Dwi'n gobeithio yn fawr y deith hi o 'na yn hapus, mae ganddi gwir dalent felly fy ngobaith i yw yr eith hi'n nôl at y canu a'r dawnsio.

"Fydda i'n edrych ymlaen i'w gweld hi pan ddaw hi adre a rhoi cwtsh mawr iddi a dweud, reit 'te yn ôl at y canu rŵan!"