Prif seremonïau'r wythnos

Un o Seremoniau'r Eisteddfod Genedlaethol
Image caption Un o brif uchafbwyntiau'r seremonïau yw'r Cadeirio

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif enillwyr yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd, sef Geraint Lloyd Owen neu Geraint Llifon, sy'n arwain y prif seremonïau ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Edrych yn ôl ar brif seremonïau Eisteddfod Genedlaethol 2016

Isod mae canllaw i seremonïau'r wythnos ac yma bydd rhestr o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn ymddangos.

Dydd Llun, 7 Awst

16.30 - Seremoni Coroni'r Bardd

Tasg 2017: Pryddest ddigynghanedd heb fod yn fwy na 250 o linellau dan y teitl Trwy Ddrych.

Enillydd 2016: Elinor Gwynn

Elinor Gwynn yn ennill Coron Eisteddfod Genedlaethol 2016

Dydd Mawrth, 8 Awst

13.00 - Seremoni Cyflwyno Medal Syr TH Parry-Williams er clod

Enillydd 2016: Mair Carrington Roberts o Lanfairpwll, Ynys Môn

17.00 - Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen

Tasg 2017: Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Enillydd 2016: Guto Dafydd

Guto Dafydd yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen

Dydd Mercher, 9 Awst

16.30 - Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Tasg 2017: Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau: Cysgodion

Enillydd 2016: Eurig Salisbury

Eurig Salisbury yn cipio'r Fedal Ryddiaith

Nos Fercher, 9 Awst

19.05 - Seremoni Tlws y Cerddor

Tasg 2017: Darn i fand pres yn seiliedig ar y thema 'Seryddiaeth' heb fod yn hwy na saith munud

Enillydd 2016: Gareth Olubunmi Hughes

Tlws y Cerddor i Gareth Olubunmi Hughes

Dydd Iau, 10 Awst

12.55 - Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn

Enillydd 2016:Hannah Roberts o Frynmawr

13.05 - Cyflwyno'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd

I gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth i'r defnydd o'r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth.

Enillydd 2016: Guto Roberts o Lantrisant

15.15 - Seremoni'r Fedal Ddrama

Tasg 2017: Cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Enillydd 2016: Hefin Robinson

Hefin Robinson yn ennill y Fedal Ddrama

Dydd Gwener, 11 Awst

16.30 - Seremoni Cadeirio'r Bardd

Tasg 2017: Awdl ar fwy nag un o'r mesurau traddodiadol, heb fod yn hwy na 250 o linellau: Arwr neu Arwres.

Enillydd 2016: Aneirin Karadog

Aneirin Karadog yn ennill Cadair Eisteddfod Sir Fynwy

Mwy o straeon a newyddion BBC o'r Eisteddfod Genedlaethol