Adroddiad arbennig: 'Yr Arwr'

AWWW

Ar 31 Gorffennaf 1917 cafodd Hedd Wyn o Drawsfynydd ei ladd mewn brwydr yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bu farw Ellis Humphrey Evans cyn iddo gael gwybod ei fod wedi ennill y Gadair am ei awdl 'Yr Arwr' yn Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn honno.

Mae Cymru Fyw wedi llunio adroddiad arbennig sy'n edrych yn ôl ar hanes Hedd Wyn o'i fagwraeth ar fferm Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd i daenu'r gorchudd du dros y Gadair yn Eisteddfod Penbedw.

>> CLICIWCH YMA AM ADRODDIAD ARBENNIG GAN CYMRU FYW YN OLRHAIN HANES HEDD WYN <<

Gwyliwch:

  • Catrin Finch: Concerto Hedd Wyn, S4C, Nos Lun, 31 Gorffennaf, 21:30
  • Cyngerdd Hedd Wyn: A Oes Heddwch?, S4C, Nos Wener, 4 Awst, 20:15
  • Hedd Wyn: The Lost War Poet, BBC Two Wales, Nos Sadwrn, 5 Awst, 21:00

Gwrandewch:

Darllenwch: