Chwilio am 'nofiwr coll' Aberystwyth ar ben

a helicopter off the Ceredigion coast Image copyright @aberlifeboat

Gydol brynhawn Sadwrn bu criwiau'r bad achub yn chwilio'r arfordir yn Aberystwyth wedi adroddiadau fod nofiwr ar goll.

Am oddeutu 17:50 roedd neges drydar gan griw bad achub y dre yn dweud nad oeddynt wedi dod o hyd i ddim wedi tair awr o chwilio.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwylwyr y Glannau: "Gallaf gadarnhau fod chwilio wedi bod yn digwydd brynhawn Sadwrn rhwng Traeth y Gogledd yn Aberystwyth a Chraig Glais wedi adroddiadau fod nofiwr ar goll.

Bu badau achub Aberystwyth a Cheinewydd yn rhan o'r chwilio ynghyd â hofrenydd o Gaernarfon a dau dîm o Borth ond ni chafwyd hyd i neb. Mae'r chwilio bellach ar ben."