Awgrym na fydd cyflwynwyr newydd i Radio Cymru 2 yn syth

Betsan Powys

Mae golygydd Radio Cymru wedi awgrymu nad cyflwynwyr newydd fydd yn darlledu i ddechrau ar Radio Cymru 2.

Wrth gael ei holi ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol dywedodd Betsan Powys bod dod o hyd i leisiau newydd yn y Gymraeg yn her ond ei bod eisiau datblygu hyn i'r dyfodol.

Peilot

"Dwi ddim yn synhwyro mai talent newydd fydd yn cyflwyno o'r dechrau'n deg ar Radio Cymru 2...

"Dw i isie mynd gyda phwy dwi yn meddwl gyrhaeddith y gynulleidfa ond hefyd ffindio ffyrdd i ddechrau trio magu talentau newydd."

Dyw enwau'r cyflwynwyr fydd yn gweithio ar raglenni Radio Cymru 2 ddim wedi cael eu cyhoeddi eto. Mae yna gynllun peilot yn digwydd ar hyn o bryd, meddai, ond dim penderfyniad wedi ei wneud.

Image caption Rhai o gyflwynwyr gwasanaeth Radio Cymru Mwy wnaeth bara am 15 wythnos

"Ni yn gwybod pwy sydd yn y ras a pwy sydd yn peilota ond pwy fyddan nhw, dydyn ni ddim yn gwybod," meddai.

Dywedodd Betsan Powys hefyd ei bod eisiau ystyried am faint o oriau yn y bore y bydd Radio Cymru 2 yn darlledu o'r dechrau.

"Yr hawl i ni wedi cael yw i ddarlledu rhwng 7 a 10 y bore.

'Peth cynta' yn y bore'

"Ydyn ni yn mynd i ddechrau yn syth darlledu rhwng 7 a 10 neu ydyn ni yn dechre gyda rhaglen fyrrach a'i chael hi'n iawn?

"Mae hynny yn un cwestiwn sydd yn fy mhen i, achos mae'n bwysicach i fi bod ni yn cael e'n iawn mae'n rhaid i fi ddweud, a bod ni yn anelu am y man hwnnw lle mae'r gynulleidfa ar ei chryfa' sef y peth cyntaf yn y bore."

Dywedodd hefyd mai canolbwyntio ar yr oriau yn y bore fyddan nhw i ddechrau ond os bydd Radio Cymru 2 yn llwyddo bod angen ceisio gwthio i gael darlledu am oriau hirach.

Rhywbeth i'w ystyried yn y dyfodol yw hynny meddai.

Image caption Mae ffigyrau diweddaraf rhaglen Tudur Owen gyda Manon Rogers a Dyl Mei yn dangos bod y rhaglen yn "llwyddiant ysgubol" meddai Betsan Powys

"Beth fydden ni yn dweud, mai dim ar ôl 10 y bore ma' nhw yn mynd, byddan nhw yn mynd am beth sydd yn cael ei alw yn drive time, y prynhawn, pan chi ar eich ffordd adref o'r gwaith.

"Beth liciech chi ei gael? Ond brwydrau'r dyfodol fydde rheini."

Y nod meddai yw lansio'r orsaf newydd ym mis Tachwedd ond fe allai heriau technegol a'r ffaith bod BBC Cymru yn symud i ganol Caerdydd olygu y bydd yr amserlen yn llithro.

Dywedodd hefyd bod Radio Cymru 2 yn gyfle i drio pethau gwahanol gan gyfeirio at raglen boblogaidd Tudur Owen.

Angen bod yn ddewr

Mae caneuon Saesneg yn cael ei chwarae yn ystod y rhaglen honno.

"Yr awgrym dw i yn gwneud ydy falle bod 'na ffordd i ddod â'r gynulleidfa hefo ni.

"Nid herio, dod â'r gynulleidfa efo ni- gan ddweud wrth rheini sydd yn dweud, 'Na mae clywed cân Saesneg ar Radio Cymru yn gwneud hon yn llai o Radio Cymru i fi, dyw e ddim yn Radio Cymru wedyn,' wel bod 'na Radio Cymru arall i gael.

"Dw i'n meddwl dylen ni arbrofi a thrio pethe, bod yn ddewr am fod 'na gyfle i wneud.

"Peidio gosod rheolau, peidio cael ryw bolisi mawr achos eisiau cydweithio gyda'r gynulleidfa i ni i geisio cyrraedd atebion."