Ymchwil i effaith gwasanaethau ar blant mewn gofal

plant mewn cae
Image caption Mae'r ACau yn dweud eu bod am weld bod arian yn mynd i'r llefydd iawn ar yr amser iawn

Bydd cyfres o ymchwiliadau i effaith gwasanaethau cyhoeddus ar blant a phobl ifanc mewn gofal yn cael eu gwneud gan un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Mae'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus yn bwriadu ymchwilio i'r Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion, trefniadau rhieni maeth a rôl awdurdodau lleol fel "rheini corfforaethol".

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Nick Ramsay AC fod angen craffu'n gyson yn y meysydd yma er mwyn sicrhau gwelliannau.

Ychwanegodd nad oedd anghenion plant yn cael eu blaenoriaethau yn ddigon aml.

Yn ôl ffigyrau swyddogol mae 90 o blant Cymru mewn gofal am bob 10,000 o bobl, o'i gymharu â 60 am bob 10,000 yn Lloegr.

Mae'r Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai wedi dweud fod pobl sydd wedi profi bywyd mewn gofal yn llawer mwy amlwg na'r arfer yn y system gyfiawnder troseddol ac mewn carchardai.

Image caption Mae Nick Ramsay'n dweud fod angen craffu cyson ar wasanaethau cyhoeddus

Dywedodd Mr Ramsay, AC Ceidwadol Mynwy: "Mae ystadegau o 2015 yn dangos fod 45% o bobl sy'n gadael gofal yn 19 oed ddim mewn addysg, hyfforddiant na gwaith.

"Mae hyn yn annerbyniol, ac rydym yn gwybod fod eu profiadau mewn gofal yn cyfrannu at eu rhoi dan anfantais wrth dyfu'n oedolion.

"Rydym wedi cymryd y cam unigryw yma am ein bod yn credu bod angen craffu cyson er mwyn sicrhau bod awdurdodau lleol a gwasanaethau cyhoeddus eraill yn gwneud gwelliannau - yn llawer rhy aml mae'r plant a phobl ifanc yma'n gweld nad yw eu hanghenion yn cael blaenoriaeth."

Bydd y pwyllgor yn treulio'r pedair blynedd nesaf ar yr ymchwiliadau yma, gyda'r cyntaf yn ystyried gwerth am arian y gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cael profiad o fod mewn gofal.

Mae'r pwyllgor yn gofyn am ymatebion i ymgynghoriad cychwynnol erbyn 15 Medi.

Pynciau Cysylltiedig