Gwyrdroi penderfyniad i 'atal' aelod UKIP o gyfarfod

AC
Image caption Dywedodd Caroline Jones fod penderfyniad gwreiddiol yr undeb yn "groes i ddemocratiaeth"

Mae penderfyniad undeb i atal un o Aelodau Cynulliad UKIP rhag cymryd rhan mewn trafodaeth banel wedi cael ei wyrdroi.

Roedd undeb Unsain wedi dweud mai camgymeriad oedd gwahodd Caroline Jones i gymryd rhan mewn sgwrs banel ar 8 Medi.

Yn wreiddiol roedd pob un o ACau rhanbarth Gorllewin De Cymru wedi cael cynnig i gymryd rhan, ond yna dywedodd Unsain nad oedd eu haelodau am weld UKIP yn y cyfarfod.

Dywedodd UKIP fod prif weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Stephen Phillips nawr wedi gofyn i Caroline Jones i fynychu'r digwyddiad gan fod ganddi'r "un mandad democrataidd ag unrhyw Aelod Cynulliad arall".

'Ddim yn cytuno'

Mae cadeirydd cangen Unsain ym Mhort Talbot, Mark Fisher, wedi cadarnhau y bydd y digwyddiad yn dal i gael ei gynnal.

"Nid ydym yn cytuno gyda phenderfyniad y prif weithredwr i wahodd Caroline Jones, ond rydym yn parchu hyn," meddai wrth BBC Cymru.

"Mae ar dir y cyngor ac maen nhw'n rhoi amser i staff i fynychu'r digwyddiad."

Fe wnaeth llefarydd ar ran UKIP Cymru longyfarch Mr Phillips am "ddyfarnu yn erbyn Unsain ac am gydnabod y mandad democrataidd cyfartal sydd gan ACau UKIP".

"Rhaid i holl gynrychiolwyr pobl Cymru gael eu clywed, ac rydym yn gobeithio y bydd cynghorau eraill yn nodi'r penderfyniad goleuedig yma a chynnwys aelodau UKIP mewn cyfarfodydd Unsain sy'n cael eu cynnal ar dir cyhoeddus yn y dyfodol."