Adolygiad i wrthdaro buddiannau posib uwch was sifil

Ymchwiliad Image copyright Thinkstock

Bydd y Gwasanaeth Sifil yng Nghymru'n cynnal adolygiad i weld a gafodd unrhyw ganllawiau eu torri pan gafodd un o'u prif swyddogion secondiad gyda chwmni cynhyrchu teledu.

Bydd yn ystyried y modd y deliodd Llywodraeth Cymru gyda gwrthdaro buddiannau posib, pan aeth Natasha Hale i weithio i gwmni cynhyrchu Bad Wolf.

Roedd hi'n ddirprwy gyfarwyddwr Sectorau a Busnes ar y pryd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ysgrifennydd Parhaol, y Fonesig Shan Morgan, na fyddai'n briodol gwneud sylw pellach ynglyn â'r adolygiad tra bo'r broses yn mynd rhagddi.

Dywedodd llefarydd ar ran Bad Wolf fod Natasha Hale wedi dilyn y cyngor swyddogol yn fanwl.

Cafodd y cwmni, sydd wedi ei leoli yn Ne Cymru a Los Angeles, fenthyciad o bron i £4m gan Lywodraeth Cymru.

Cyfranddalwr

Ym mis Medi 2016, pan oedd yn was sifil, daeth Ms Hale yn cyd-gyfarwyddwr a chyfranddalwr ar gwmni teledu newydd o'r enw Creative Screen Alliance Wales Ltd, ynghyd â Jane Tranter, un o gyd-sylfaenwyr Bad Wolf.

Ym mis Rhagfyr, dywedodd datganiad Llywodraeth Cymru fod yr Ysgrifennydd Cabinet ar yr Economi, Ken Skates wedi cymeradwyo cynllun busnes am brosiect cydweithredol rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni newydd.

Mae cofnod gan Dŷ'r Cwmnïau'n dangos i gais gael ei wneud i ddiddymu cwmni Creative Screen Alliance Wales ac nad oes unrhyw tystiolaeth iddo fod yn rhan o unrhyw gynhyrchiad.

Ym mis Mai eleni, pan nad oedd bellach yn gweithio i'r Gwasanaeth Sifil, sefydlodd Ms Hale a Jane Tranter gwmni newydd - Screen Alliance for Wales Ltd, sy'n dal i weithredu.

Image copyright Getty Images

Pan ofynnwyd a oedd Llywodraeth Cymru'n fodlon fod Ms Hale yn mynd i fod yn gyfarwyddwr a chyfranddalwr ar gwmni preifat a gafodd ei sefydlu pan oedd hi'n dal yn was sifil, dywedodd llefarydd: "Cawsom ein hysbysu o hyn a chynghori Natasha i ymddiswyddo fel cyfarwyddwr a chyfranddalwr tra ar secondiad."

Mae gan Natasha Hale gefndir yn y diwydiant cerddoriaeth a hi oedd sefydlydd a chadeirydd y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig,.

Hi oedd pennaeth y Diwyadiannau Creadigol yn Llywodraeth Cymru rhwng Ionawr 2011 ac Ebrill 2013.

'Dilyn cyngor'

Dywedodd llefarydd ar ran Bad Wolf: "Dilynodd Natasha Hale yr holl gyngor swyddogol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'i secondiad a'i rôl yn Creative Screen Alliance Wales. Cydymffurfiwyd â'r holl weithdrefnau Adnoddau Dynol a Chydymffurfio yn gywir a bydd yn hapus i gydymffurfio ag unrhyw adolygiad.

"Nid yw Creative Screen Alliance Wales erioed wedi masnachu a gwnaed cais i Dŷ'r Cwmnïau ym mis Gorffennaf 2017 i'w ddiddymu."

Dywedodd Bad Wolf y bydd y benthyciad o bron i £4m gan Lywodraeth Cymru'n cael ei ad-dalu gyda llog.

Cwestiynau

Yn ddiweddar, daeth i'r amlwg fod tri o gyfarwyddwyr Bad Wolf wedi cael tâl gwerth bron i £1.8m, er fod y cwmni'n rhedeg ar golled.

Ysgrifennodd yr Aelod Cynulliad Suzy Davies at y Fonesig Shan Morgan am y mater, gan ddweud bod "yna gwestiynau rhesymol iawn y mae trethdalwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran y Fonesig Shan Morgan na fyddai'n briodol gwneud sylw pellach ynglyn â'r adolygiad tra bo'r broses yn mynd rhagddi.