Cyhuddo dyn o Bowys o droseddau terfysgol

Y grwp
Image caption Cafodd y grŵp asgell dde National Action ei wahardd y llynedd

Cyhoeddodd heddlu gorllewin canolbarth Lloegr fod dyn o Bowys ymhlith tri o bobl sydd wedi eu cyhuddo o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth.

Mae Mikko Vehvilainen, 32 oed o Llwyncyntefin, Camp Sennybridge yn Aberhonddu, wedi ei gyhuddo o fod yn aelod o'r grŵp neo-natsïaidd, National Action, sydd wedi ei wahardd ers 2016.

Cyhoeddodd Heddlu'r West Midlands fod Alexander Deakin, 22 oed o Birmingham ac Mark Barrett, 24 oed o Gyprus hefyd wedi eu cyhuddo o fod yn aelodau o'r grŵp.

Mae Mr Vehvilainen wedi ei gyhuddo o droseddau dan y Ddeddf Derfysgaeth 2000 ac am fod â dogfen yn ei feddiant allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer person oedd yn trefnu digwyddiad terfysgol.

Mae hefyd yn wynebu dau gyhuddiad o gyhoeddi sylwadau bygythiol a/neu sarhaus ar-lein allai ysgogi casineb hiliol dan y ddeddf trefn gyhoeddus 1986, ac o fod ag arf yn ei feddiant, sef chwistrellydd (pepper spray).

Dywedodd heddlu West Midlands fod y tri wedi cael eu harestio yn dilyn "cynllunio trylwyr a gwaith ymchwil manwl ac nad oedd risg i ddiogelwch y cyhoedd."

Roedd y tri dyn ymysg pump gafodd eu harestio ar 5 Medi, fe gafodd dau eu rhyddhau yn ddi gyhuddiad.

Bydd y tri dyn yn mynd o flaen Llys Ynadon Westminster ddydd Mawrth.

Straeon perthnasol