Arwyddo cytundeb technoleg £38m ar gyfer de Cymru

Technegydd Image copyright IQE
Image caption Ffowndri i gynhyrchu lled-ddargludyddion fydd canolbwynt y buddsoddiad yn ne-ddwyrain Cymru

Fe fydd cytundeb gwerth £38m yn cael ei arwyddo ddydd Llun allai wneud de Cymru'n ganolfan fyd eang i dechnoleg arloesol.

Y gobaith yw bydd y rhanbarth yn dod yn ganolbwynt ar gyfer cwmnïau sy'n datblygu lled-ddargludyddion.

Lled-ddargludyddion cyfansawdd yw'r dechnoleg sy'n caniatáu teclynnau 5G, ceir heb yrwyr a'r robotau diweddaraf.

Nod y fargen, sy'n rhan o fargen dinas-ranbarth Caerdydd, yw denu £375m mewn buddsoddiad preifat a chreu hyd at 2,000 o swyddi.

Bydd y 10 awdurdod lleol yn y rhanbarth yn buddsoddi yn y ffowndri fydd yn graidd i'r prosiect yng Nghasnewydd.

Wedi iddi gael ei hadnewyddu, bydd cwmni IQE o ardal Caerdydd yn defnyddio'r lle ar les.

Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi £50m tuag at y fenter, gyda £12m yn dod o goffrau Llywodraeth Cymru.

Pynciau Cysylltiedig