Ymosodiad Parsons Green: Arestio dyn yng Nghymru

Police officers at the cordon on Jeffrey Street in Newport
Image caption Mae'r heddlu'n parhau ar Stryd Jeffrey yng Nghasnewydd fore Mercher

Mae dyn wedi cael ei arestio yng Nghymru mewn cysylltiad ag ymosodiad terfysgol ar drên yn Llundain ddydd Gwener.

Mae Scotland Yard wedi cadarnhau fod y dyn 25 oed wedi ei arestio yng Nghasnewydd ddydd Mawrth dan y Ddeddf Derfysgaeth.

Ef yw'r trydydd dyn i gael ei arestio ers y digwyddiad.

Ddydd Sadwrn, cafodd dyn 18 oed ei ddal ym mhorthladd Dover, ac fe gafodd dyn 21 oed ei arestio yn Hounslow, Llundain.

Fe ffrwydrodd y bom cartref yn rhannol ar drên tanddaearol yng ngorsaf Parsons Green, gan achosi man anafiadau i 30 o bobl.

Archwilio cyfeiriad yng Nghymru

Mae'r heddlu bellach yn archwilio cyfeiriad yng Nghasnewydd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Arestio dyn wedi ymosodiad Parsons Green

Dywedodd Swyddog gyda Heddlu'r Met, Dean Haydon: "Mae hyn yn parhau i fod yn ymchwiliad sy'n symud yn gyflym.

"Mae llawer o weithgarwch wedi bod ers yr ymosodiad ddydd Gwener.

"Erbyn hyn mae gennym dri dyn yn y ddalfa ac mae chwiliadau'n parhau mewn pedwar cyfeiriad."

Fe gadarnhaodd hefyd fod Uned Gwrthderfysgaeth y Met wedi bod yn cyd-weithio gydag Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru.

Straeon perthnasol