Darganfod corff yn y môr ger Pen Llŷn

ynys enlli

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau fod corff wedi ei ddarganfod yn y môr oddi ar arfordir Pen Llŷn.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig cyn 13:00 ddydd Mawrth, yn dilyn adroddiadau fod corff dyn wedi ei weld yn y môr ger Ynys Enlli.

Gyda chymorth Gwylwyr y Glannau a bad achub yr RNLI, fe gafodd corff y dyn ei dynnu o'r môr.

Mae swyddogion heddlu lleol yn gwneud ymholiadau i geisio darganfod pwy oedd y dyn, a phwy yw ei deulu.

Mae crwner y gogledd orllewin wedi cael ei hysbysu, ond nid yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus ar hyn o bryd.