Sedd efo'r sêr

Image copyright Simon Wilson
Image caption "Wnes i weithio'n galed i gael yr anrhydedd yma... yn galed iawn." - Simon Wilson

Mae o wrthi eto! Ar ôl llwyddo i gael mynediad am ddim i'r ornest focsio rhwng Floyd Mayweather a Conor McGregor yn Las Vegas y mis diwethaf, nos Sul mi lwyddodd Cymro o Rhosllanerchrugog i fwynhau seremoni wobrwyo'r Emmys... heb wahoddiad!

Ar ei sianel YouTube mae Simon Wilson, cyn ddisgybl yn Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam, yn egluro sut y llwyddodd e i dreulio'r noson yn yfed coctêls gyda rhai o sêr mwyaf Hollywood.

Pwy wyt ti te?

Fe aeth i Los Angeles a darganfod ymhle roedd y seremoni yn cael ei chynnal a chiwio gyda gweddill aelodau'r wasg am gerdyn adnabod.

Pan gafodd ei holi ar y ddesg os oedd e wedi gwneud cais am gerdyn fe lwyddodd Simon i berswadio'r fenyw yno bod 'na reswm da pam nad oedd ei enw ar y rhestr!

Image copyright Simon Wilson
Image caption Llwyddodd Simon i fynd trwy'r Corden diogelwch...

Yr unig beth oedd ar ôl i'w wneud er mwyn toddi i'w amgylchfyd newydd oedd hurio siwt addas a 'sgidiau.

Ar ôl buddsoddi $31 roedd e'n barod ar gyfer y carped coch. Llwyddodd e hefyd i gael mynediad i'rGovernors Ball, y parti i'r holl enwogion ar ôl y gwobrau.

Dyna lle lwyddodd Simon i gael ambell i goctel (yn rhad ac am ddim wrth reswm) a chael sgwrs a llun gyda'i 'ffrindiau newydd' James Corden a Thandie Newton (un o sêr y ffilm Mission Impossible). Cafodd fenthyg Emmy un o'r enillwyr oedd yn ciwio i gael ei enw wedi'i naddu ar y wobr.

Heb os mae Simon ei hun yn haeddu rhyw fath o fedal am lwyddo i daflu llwch i lygaid trefnwyr dau o ddigwyddiadau mwya'r byd o fewn 'chydig wythnosau!

Image copyright Simon Wilson
Image caption Simon ar ôl cyflawni 'Mission Impossible' gyda un o sêr y ffilm, Thandie Newton