Mark Sampson wedi'i ddiswyddo fel rheolwr merched Lloegr

bbc
Image caption Mae Mark Sampson, 34 oed o ardal Creigiau, Caerdydd wedi bod yn hyfforddi'r tîm merched ers 2013

Mae'r Cymro, Mark Sampson ar fin gadael ei rôl fel rheolwr tîm pêl-droed merched Lloegr yn dilyn "tystiolaeth o gamymddwyn annerbyniol" gyda chwaraewyr mewn rôl flaenorol.

Dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Lloegr eu bod yn ymwybodol o fanylion oedd yn ymwneud â honiadau lles a wnaed yn erbyn Sampson yn 2014 tra oedd yn reolwr Bristol Academy.

Fe wnaeth adroddiad yn 2015 gan y gymdeithas bêl-droed ddod i'r casgliad "nad oedd Sampson yn risg".

Mae'r hyfforddwr 34 oed o ardal Creigiau, Caerdydd wedi bod yn hyfforddi tîm Merched Lloegr ers 2013.

Cafodd ei gyhuddo o wahaniaethu ar sail hil gan Eniola Aluko o glwb Chelsea yn y gorffennol, ond mae dau ymchwiliad wedi dweud nad oes sail i'r cwynion, ac mae Sampson ei hun yn gwadu gwneud unrhyw beth o'i le.

Yn ystod ei gyfnod fel rheolwr, mae wedi arwain Lloegr i rownd gynderfynol dwy brif bencampwriaeth.

Roedd datganiad gan Cymdeithas bêl-droed Lloegr yn dweud: "Fe wnaeth adroddiad llawn o'r digwyddiad yn 2014 ddod yn amlwg i arweinwyr y gymdeithas bêl-droed yr wythnos ddiwethaf.

"Ein barn ni yw ei fod yn datgelu tystiolaeth glir o ymddygiad annerbyniol gan hyfforddwr. Ar sail hyn, rydym wedi gweithredu'n gyflym i gytuno i derfynu cytundeb Mark."

Pynciau Cysylltiedig