Cyhuddo dyn o drywanu plismon yng Nghaerdydd

heddlu

Mae dyn wedi cael ei arestio yng Nghaerdydd wedi i blismon gael ei drywanu tra ar ddyletswydd.

Ychydig wedi 22:00 nos Fawrth aeth yr heddlu i gyfeiriad ar Ffordd Casnewydd yng Nghaerdydd i weithredu gwŷs.

Yn ystod y digwyddiad fe gafodd plismon ei drywanu.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru am driniaeth, ond y gred yw nad yw ei anafiadau yn peryglu ei fywyd nac yn rhai fydd yn newid ei fywyd.

Fe gafodd Abdirahman Hashi, 26 oed o ardal Treganna, ei arestio a'i gyhuddo o fod ag arf yn ei feddiant, ac o anafu bwriadol.

Bydd yn ymddangos gerbron ynadon Caerdydd ddydd Iau.

Pynciau Cysylltiedig