Terfysg: Cwmni ceiswyr lloches yn rheoli tŷ Casnewydd

Heddlu Image copyright Wales News Service

Mae tŷ yng Nghasnewydd gafodd ei archwilio gan heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad terfysgol Llundain yr wythnos diwethaf yn cael ei reoli gan gwmni sydd â chytundeb â'r Swyddfa Gartref i ddarparu llety i geiswyr lloches.

Cafodd 30 o bobl eu hanafu wedi i ddyfais ffrwydro ar drên London Underground yng ngorsaf Parsons Green ddydd Gwener.

Fe gafodd ddau ddyn, 48 a 30 oed, eu harestio wedi i'r tŷ yng Nghasnewydd gael ei chwilio yn gynnar fore Mercher.

Mae BBC Cymru wedi gweld archifau gwladol sy'n dangos mai Clearsprings Ready Homes sy'n rheoli'r adeilad.

Mae Clearsprings wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater, gan gyfeirio unrhyw gwestiynau at y Swyddfa Gartref, sydd hefyd wedi dweud nad ydynt am wneud sylw.

Mae'r archifau yn dangos bod gan y tŷ - sy'n gallu cartrefu pump o bobl - landlord o Gasnewydd ac mai Clearsprings yw'r asiant.

Yn 2012 fe wnaeth y cwmni o Essex arwyddo cytundeb newydd pum mlynedd gyda'r Swyddfa Gartref i ddarparu llety a thrafnidiaeth i geiswyr lloches.

Mae ganddo gytundeb gwerth £119m i ddarparu'r holl lety ar gyfer ceiswyr lloches yng Nghymru.


Ffrindiau'n 'methu credu'

Mae ffrinidau i'r dyn cyntaf a gafodd ei arestio yng Nghasnewydd mewn cysylltiad ag ymosodiad Parsons Green yn dweud nad ydyn nhw'n gallu credu fod ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r digwyddiad.

Cafodd y dyn 25 oed, sy'n cael ei 'nabod yn lleol fel Bilal, ei arestio ar Stryd Glebe yn y ddinas am 19:00 nos Fawrth.

Aeth yr heddlu ymlaen i archwilio ei dŷ ar Stryd Jeffrey.

Cadarnhaodd ei ffrindiau fod y peintiwr yn defnyddio cyfrif Facebook dan yr enw Mahdi Rahimi.

Image copyright PA
Image caption Mae'r dyn yn cael ei adnabod fel Bilal yn lleol, ac mae'n defnyddio'r enw Mahdi Rahimi ar ei gyfrif Facebook

Dywedodd un o'i gyfeillion ei fod wedi cyrraedd Casnewydd yn 2009.

"Dwi'n ei nabod ers iddo gyrraedd yma.

"Mae'n ddyn da iawn, fedra i ddim credu hyn.

"Dyn Cwrdaidd yw e, mae'n disgrifio terfysgwyr fel Isis fel pobl dwp."

Dywedodd person arall fod pawb yn ei adnabod: "Doedd e ddim yn dawel neu'n cadw iddo'i hun, roedd pawb yn ei adnabod yma.

"Cwrd yw e, fyddai e ddim yn cael dim i'w wneud ag Isis."


Amser ychwanegol

Mae chwech o bobl wedi'u harestio hyd yn hyn mewn cysylltiad â'r ymosodiad terfysgol.

Cafodd tri ohonyn nhw'u harestio yng Nghasnewydd ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Mae Heddlu Llundain bellach wedi cael amser ychwanegol i holi dau ohonyn nhw - dyn 25 a dyn 30 oed - tra bo dyn 48 oed yn parhau yn y ddalfa.

Fe gafodd tri dyn arall eu harestio yn ne Llundain, gorllewin Llundain a Dover.

Mae un ohonyn nhw - dyn 21 oed gafodd ei arestio yn Hounslow yn Llundain ddydd Sadwrn - bellach wedi ei ryddhau yn ddigyhuddiad.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol