Penodi pum aelod newydd i Awdurdod Cyllid Cymru

Jocelyn Davies a Dyfed Edwards

Mae dau aelod blaenllaw o Blaid Cymru wedi'u penodi i'r corff newydd fydd yn casglu a rheoli trethi Cymreig.

Awdurdod Cyllid Cymru fydd yn gyfrifol am gasglu'r dreth trafodiadau tir - y dreth stamp gynt - a'r dreth tirlenwi o fis Ebrill 2018.

Mae rheolaeth o ganran o dreth incwm yn dilyn maes o law.

Ddydd Iau penodwyd pum aelod o'r bwrdd, gan gynnwys y cyn-AC Jocelyn Davies a chyn-arweinydd Cyngor Gwynedd Dyfed Edwards.

'Cyfoeth o brofiad'

Yr aelodau eraill yw'r entrepreneur David Jones, Lakshmi Narain o'r Sefydliad Siartredig Trethu a'r cyfrifydd siartredig Martin Warren.

Mae Dyfed Alsop a Kathryn Bishop eisoes wedi'u penodi yn brif weithredwr a chadeirydd.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Mae Dyfed Alsop wedi gweithio i fanc HSBC a'r Trysorlys

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford: "O fis Ebrill nesaf ymlaen, bydd Cymru'n gyfrifol am gasglu a rheoli ein trethi ein hunain wrth i'r dreth trafodiadau tir a'r dreth gwarediadau tirlenwi gael eu cyflwyno.

"Mae tipyn o waith wedi'i wneud i baratoi ar gyfer datganoli pwerau treth a sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru."

Roedd aelodau newydd y bwrdd yn cynnig "cyfoeth o brofiad", meddai.

Bu Jocelyn Davies yn ddirprwy weinidog gyda chyfrifoldeb dros bolisi tai fel rhan o'r glymblaid Llafur-Plaid Cymru rhwng 2007 a 2011.

Bu Dyfed Edwards yn arweinydd cyngor Gwynedd o 2008 nes iddo ymddeol ym mis Mai eleni.