AC yn cwestiynu 'iaith seneddol' Dafydd Elis-Thomas

Lord Dafydd Elis-Thomas
Image caption Fe wnaeth Dafydd Elis-Thomas y sylw honedig yn Siambr y Cynulliad ddydd Mercher

Mae'r Llywydd wedi cael cais i ddyfarnu os oedd sylw a wnaed gan un o'i rhagflaenwyr yn y Senedd yn "iaith seneddol dderbyniol".

Mae AC Plaid Cymru, Adam Price wedi ysgrifennu at Elin Jones gan honni bod yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi pwyntio at feinciau'r blaid a'u galw'n "bunch of right wing shits".

Mae ACau o bleidiau eraill oedd yn bresennol ar gyfer y ddadl ddydd Mercher ar gynllun i adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod nhw wedi clywed y sylw.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylw gan Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, cyn-arweinydd Plaid Cymru sydd erbyn hyn yn AC annibynnol.

Camau

Yn ei e-bost at y Llywydd, fe ddywedodd Adam Price, AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr: "Ddoe, yn ystod y ddadl ar garchar Port Talbot, fe glywais Dafydd Elis-Thomas yn glir, o'i sedd, yn pwyntio at feinciau Plaid Cymru gan weiddi '…that bunch of right wing shits'.

"Roedd Andrew RT Davies yn eistedd o flaen Dafydd Elis-Thomas ar y pryd, ac mae ef wedi cadarnhau i mi ei fod wedi clywed y geiriau gan yr aelod dan sylw.

"Hoffwn eich dyfarniad ynglŷn â p'un ai ydy'r geiriau hyn yn iaith seneddol dderbyniol, ac os nad ydynt, pa gamau priodol fydd yn cael eu cymryd."

Image caption Dywedodd Adam Price fod sawl AC arall wedi clywed y sylwadau gan Dafydd Elis-Thomas

Ym mis Hydref 2016, fe benderfynodd yr Arglwydd Elis-Thomas i adael Plaid Cymru ac eistedd fel AC annibynnol.

Cyn gadael roedd AC Dwyfor Meirionydd a chyn-lywydd y Cynulliad wedi cael ei ddisgyblu gan arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood am feirniadu polisi'r blaid.

Mae llefarydd ar ran y Llywydd wedi cadarnhau ei bod hi wedi derbyn yr e-bost.