Trafferthion ar drenau a ffyrdd Casnewydd a Chaerdydd

Mae disgwyl penwythnos anodd i deithwyr ar ffyrdd ac ar drenau wrth i ran o'r M4 gael ei chau, a gwaith cynnal a chadw ar y rheilffyrdd.

Bydd y draffordd ar gau tua'r dwyrain ger twnneli Brynglas - rhwng cyffordd 26 (Malpas) a chyffordd 25A - rhwng 19:00 dydd Sadwrn a 06:00 ddydd Llun.

Ar yr un pryd bydd y lein rheilffordd rhwng Casnewydd a Chaerdydd ar gau ddydd Sul tan 13:00.

Bydd bysiau ar gael yn lle'r trenau, a bydd y gwasanaeth trenau rhwng Casnewydd a Chaerdydd yn cael ei leihau tan 29 Hydref.

Bydd twnneli Brynglas ar gau yn ystod oriau'r nos fel rhan o gynllun gwaith sy'n debyg o bara tan Mawrth 2018.

Line
Arriva Trains Wales train in Cardiff Image copyright Getty Images

Y gwasanaethau trên fydd yn diodde':

  • Caerdydd Canolog - Caergybi (Trenau Arriva Cymru)
  • Aberdaugleddau - Manchester Piccadilly (Trenau Arriva Cymru)
  • Maesteg - Cheltenham Spa (Trenau Arriva Cymru)
  • Caerdydd Canolog - Tre' Glyn Ebwy (Trenau Arriva Cymru)
  • Caerdydd Canolog - Nottingham (Trenau Cross Country)
  • Abertawe - Llundain Paddington (Trenau Great Western)
  • Caerdydd Canolog - Harbwr Portsmouth (Trenau Great Western)
  • Caerdydd Canolog - Taunton / Plymouth (Trenau Great Western)

Yn y cyfamser bydd twnnel Hafren hefyd ar gau y penwythnos yma, felly bydd trenau rhwng de Cymru a Llundain Paddington yn cael eu dargyfeirio trwy Gaerloyw - sy'n ychwanegu tua 40 munud at hyd y daith.

Bydd gwasanaethau rhwng Caerdydd a Portsmouth yn dechrau a gorffen yng ngorsaf Bristol Temple Meads gyda bysiau'n cludo teithwyr rhwng Caerdydd a Bryste.

Bydd gwasanaethau rhwng Caerdydd a Chasnewydd yn lleihau mewn nifer wrth i gwmni Network Rail baratoi ar gyfer trydaneiddio'r brif lein yn ne Cymru.

Mae cwmni Trenau Arriva Cymru wedi cynghori teithwyr i edrych ar wefan y cwmni os ydyn nhw'n teithio yn ardal y brifddinas dros y penwythnos.

"Hoffwn ddiolch i deithwyr am eu hamynedd cyson wrth i ni wneud y gwaith peirianyddol hanfodol yma," meddai Bill Kelly, prif swyddog gweithredol Network Rail Cymru.

"Gyda mwy a mwy o bobl yn defnyddio trenau bob dydd, mae ein gwaith i foderneiddio'r rheilffordd yn ne Cymru yn gwbl hanfodol i gefnogi twf economaidd."

Pynciau Cysylltiedig