Ymosodiad Llundain: Arestio seithfed dyn yng Nghaerdydd

arestio Caerdydd
Image caption Gweithgaredd yr heddlu yn ardal Pen-y-Waun

Dywed Heddlu Scotland Yard fod dyn 20 oed wedi ei arestio yng Nghaerdydd mewn cysylltiad â'r ymosodiad terfysgol yn Parsons Green, Llundain.

Ef yw'r seithfed person i gael ei arestio fel rhan o ymchwiliad yr heddlu.

Cafodd y dyn 20 oed ei arestio dan amodau cymal 41 o'r Ddeddf Terfysgaeth tua 06:00 fore Llun yng Nghaerdydd ac mae'n cael ei holi gan yr heddlu yn Llundain.

Cafodd 30 o bobl eu hanafu wedi i ddyfais ffrwydro ar drên tanddaearol yng ngorsaf Parsons Green ar 15 Medi.

O'r saith gafodd eu harestio, cafodd tri eu harestio yng Nghasnewydd, mae un wedi ei ryddhau a'r ddau arall yn dal yn y ddalfa.

Mae gohebydd Newyddion 9, Aled Huw wedi trydar o'r safle yn ardal Pen-y-Waun fore Llun.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Lee Porter o Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru: "Mae holl heddluoedd Cymru yn sefyll gyda'n gilydd i gefnogi'r ymchwiliad yn Llundain mewn cysylltiad â Parsons Green.

"Mae'r ymchwiliad yna'n parhau ac ry'n ni'n parhau i annog y cyhoedd a chymunedau i gefnogi ein hymdrechion i gadw Cymru'n ddiogel drwy adrodd am unrhyw bryderon.

"Ni ddylai'r arestiadau diweddar achosi braw i'r cyhoedd, dim ond eu hatgoffa i gadw'n wyliadwrus."

Pynciau Cysylltiedig