Colli 90 o swyddi wrth gau ffatri yng Nglannau Dyfrdwy

cwmni Image copyright Google
Image caption Mae cwmni Witton Towbars wedi bod ar Lannau Dyfrdwy ers 50 mlynedd

Mae cwmni sy'n gweithgynhyrchu cydrannau ceir yn Sir y Fflint wedi cyhoeddi y byddan bwrw ymlaen gyda'u bwriad i gau eu ffatri yng Nglannau Dyfrdwy.

Fis Awst fe rybuddiodd cwmni Horizon bod dyfodol eu ffatri Witton Towbars yn y fantol, a'u bod am ail-leoli'r gwaith i "wledydd lle mae'r gost o gynhyrchu yn isel".

Cafodd cyfnod ymgynghori 90 diwrnod ei lansio fis Awst gyda'r gweithwyr ac undeb Unite. Y gred ar y pryd oedd bod y cwmni eisiau dod a'r gwaith i ben erbyn diwedd Rhagfyr.

Ddydd Mawrth fe gadarnhaodd y cwmni y bydd y gwaith cynhyrchu ar y safle yn dod i ben.

'Gweithwyr wedi eu siomi'

Dywedodd undeb Unite nad oedd y cyhoeddiad hwn wedi eu synnu.

Dywedodd Jo Goodchild, swyddog rhanbarthol yr undeb: "Fe geision ni fel undeb ein gorau i achub y swyddi, ond ar ddiwedd y dydd roedd hi'n amlwg i ni fod Horizon eisoes wedi troi eu sylw at geisio cynyddu elw drwy leihau costau llafur, drwy drosglwyddo'r gwaith i Rwmania."

"Mae'r gweithwyr a'u teuluoedd wedi eu siomi'n enfawr gan y penderfyniad, fel sydd i'w ddisgwyl."

Pan ddaeth y newydd am yr ymgynghoriad gyda staff, dywedodd Carl Sargeant, Aelod Cynulliad Alun a Glannau Dyfrdwy ei fod "wedi syfrdanu" gan y cyhoeddiad, ac y "byddai'n ysgrifennu at Ysgrifennydd yr Economi i ofyn pa gefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru".

Y gred ydy y bydd swyddi gwerthu a gweinyddu yn parhau ar y safle.

Straeon perthnasol