Cairns: 'Llywodraeth am weld cytundeb' cyn cwblhau Brexit

Alun Cairns

Sicrhau cytundeb masnach gyda'r Undeb Ewropeaidd yw'r hyn mae Llywodraeth y DU "yn amlwg am ei weld yn digwydd", yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Roedd Alun Cairns yn ymateb i sylwadau Michel Barnier, arweinydd yr UE yn y trafodaethau Brexit, a ddywedodd y byddai "dim cytundeb yn gytundeb gwael iawn".

Ond ychwanegodd Mr Cairns ei bod yn iawn o beth fod gweinidogion San Steffan yn paratoi am bob canlyniad posib.

Wrth ymweld â chwmni Concrete Canvas yn Rhondda Cynon Taf, dywedodd Mr Cairns ei fod wedi ei "gyffroi" gan y cyfleoedd roedd Brexit yn ei gynnig.

Ond dywedodd un o benaethiaid Concrete Canvas yn Nhrefforest fod "gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gam gwag" ac nad oedd yn diystyru'r posibilrwydd o adleoli pe na bai cytundeb gyda'r Undeb Ewropeaidd cyn i Brydain adael.

'Am gael cytundeb'

Ddydd Llun roedd Theresa May wedi amlinellu sut y byddai'r DU yn gweithredu fel gwlad fasnachu annibynnol ar ôl Brexit, boed yna gytundeb neu beidio gyda Brwsel.

Ddydd Iau dywedodd Mr Cairns: "Yn amlwg rydym am gael cytundeb. Rydym am gael partneriaeth arbennig gyda'r Undeb Ewropeaidd. Dyna'r hyn rydym yn cynllunio ar ei gyfer.

"Ond wrth gwrs bydd pobl hefyd yn disgwyl ein bod yn cynllunio ar gyfer posibiliadau eraill."

Fe fydd Mr Cairns yn cynrychioli Cymru ar y Bwrdd Masnach, sef corff newydd sydd wedi ei sefydlu gan Adran Fasnach Ryngwladol Llywodraeth y DU.

Image caption Roedd Alun Cairns yn ymweld â chwmni cynhyrchu yn Nhrefforest

Roedd y Bwrdd yn cwrdd am y tro cyntaf ym Mryste ddydd Iau.

"Mae'n golygu cymryd y cyfle sy'n cael ei gynnig gan fasnach ryngwladol a denu buddsoddiad wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd," meddai.

Roedd Mr Cairns yn ymweld â Concrete Canvas er mwyn tanlinellu'r cyfleoedd sydd ar gael i gwmnïau o Gymru allforio ar ôl Brexit, a hynny gan fod Concrete Canvas yn allforio 85% o'u cynnyrch, a bod 80% o'u hallforion yn mynd i wledydd y tu allan i'r UE.

Mae'r cwmni'n cynhyrchu deunydd sydd, ar ôl cael ei chwistrellu â dŵr, yn troi'n goncrid o fewn 24 awr.

'Marchnad agosaf a hawsaf'

Pan ofynnwyd i Peter Brewin, un o gyd sylfaenwyr y cwmni am y posibilrwydd na fydd cytundeb rhwng y DU a'r UE, dywedodd: "Wrth gwrs mod i'n poeni.

"Y gorau allai ddigwydd yw cytundeb sydd mor agos â phosib i'r trefniadau allforio presennol, oherwydd ar hyn o bryd mae'r rhain yn gweithio ac yn caniatáu i ni dyfu."

Dywedodd y byddai peidio cael cytundeb yn cael effaith ar allu'r cwmni i fasnachu gydag Ewrop, "sef ein marchnad agosaf a'r un hawsaf i ni fasnachu gydag e".

Ychwanegodd: "Yn sicr byddai'n well gennym beidio [adleoli] ond bydd yn rhaid gweld beth yw'r cytundeb, a bydd yn rhaid edrych o'n cwmpas a dewis yr hyn fydd yn caniatáu i'n busnes barhau i dyfu."