Cytundeb ar elw Parc yr Arfau'n 'hanfodol' i ailddatblygu

Parc yr Arfau Image copyright Getty Images
Image caption Mae Parc yr Arfau wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd, drws nesaf i Stadiwm Principality

Gallai ailddatblygiad Parc yr Arfau fod yn y fantol oherwydd anghydfod ynglŷn â'r ffordd y byddai'r elw'n cael ei rhannu, yn ôl dogfennau sydd wedi eu gweld gan BBC Cymru.

Cafodd cynlluniau gan ranbarth y Gleision i wario miliynau'n trawsnewid y lle eu gwrthod gan berchnogion y maes, Clwb Athletau Caerdydd (CAC) yn gynharach eleni.

Dywedodd adran rygbi CAC nad oedd y cynlluniau'n rhoi "tâl digonol" i'r landlordiaid.

Mewn cyfarfod o'u pwyllgor rheoli ddydd Llun mae disgwyl iddyn nhw amlinellu sut ddylai'r elw gael ei rhannu fel rhan o gytundeb newydd.

Mae llefarwyr ar ran Gleision Caerdydd a Chlwb Rygbi Caerdydd wedi gwrthod gwneud sylw.

'Amheuon difrifol'

Yn eu papur, mae adran rygbi CAC yn datgan eu bod hefyd wedi gwrthod y cynlluniau gwreiddiol oherwydd "diffyg sylweddol" yng nghyllideb y Gleision allai olygu eu bod nhw'n "peidio â bod".

Cafodd Parc yr Arfau ei ddefnyddio ar gyfer criced i ddechrau, yn ogystal â thimau tenis, hoci a bowls.

Mae'r rhan fwyaf o'r rheiny bellach wedi gadael, ond mae'r timau eraill yn parhau yn bartneriaid cyfartal gyda CAC, gyda'r adran rygbi yn dal i ddefnyddio'r maes ar gyfer eu tîm sydd yn chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mae tîm rhanbarthol y Gleision hefyd yn defnyddio'r maes, ac wedi arwyddo prydles nes 2022.

Image copyright Arall
Image caption Criced oedd y gamp gyntaf i gael ei chwarae ar Barc yr Arfau, a hynny nôl yn 1848

Yn 2015 fe wnaeth y pwyllgor rheoli gyhoeddi cynlluniau i sicrhau prydles newydd am 150 mlynedd, fyddai wedi eu caniatáu i ailddatblygu'r tir ac adeiladu gwesty, canolfan arddangos a fflatiau.

Byddai stadiwm 15,000 sedd gyda thô oedd yn cau hefyd wedi cael ei hadeiladu er mwyn gallu cynnal cyngherddau yn ogystal â gemau.

Dywedodd cadeirydd adran rygbi CAC, Chris Norman, eu bod "ar fin" arwyddo'r cytundeb yn gynharach eleni pan gyhoeddwyd cyfrifon y Gleision.

Roedd yn crybwyll y gallai Undeb Rygbi Cymru gymryd cyfrifoldeb dros y rhanbarth oherwydd "diffyg sylweddol" yn y ffigyrau.

"Codwyd amheuon difrifol am ddyfodol Gleision Caerdydd ar y pwynt yma," meddai papur CAC.

"Fe wnaeth yr adran rygbi godi pryderon dwys ynglŷn â gweld CAC yn arwyddo cytundeb prydles hir iawn gyda chwmni allai ddim bod mewn bodolaeth, yn ei ffurf bresennol o leiaf, unwaith i'r cytundeb gael ei wneud."

Symud allan?

Dywedodd CAC eu bod yn amau hefyd y bydden nhw'n colli eu llais a'u dylanwad dros beth oedd yn digwydd ar y maes unwaith y byddai'r cytundeb yn cael ei arwyddo.

Cafodd cyfarfod arbennig o bwyllgor rygbi CAC ei gynnal ar 27 Medi i drafod y ffordd ymlaen, ac fe wnaethon nhw gytuno ar ddeg egwyddor "hanfodol" os oedd trafodaethau am barhau.

Mae'r rhain yn cynnwys cwmni diddyled newydd wedi'i redeg ar y cyd rhwng CAC a Gleision Caerdydd er mwyn delio â'r ailddatblygiad a'r materion rygbi.

Maen nhw hefyd am weld timau rygbi proffesiynol a rhannol-broffesiynol yn parhau i chwarae ar Barc yr Arfau, fydd yn cadw enw a lliwiau traddodiadol Caerdydd.

Byddai fformiwla hefyd yn cael ei ddatblygu er mwyn rhannu unrhyw elw, a byddai materion rygbi yn cael blaenoriaeth dros y datblygiadau eraill.

Image copyright Google

Mae disgwyl i'r egwyddorion rhain gael eu rhoi gerbron pwyllgor rheoli CAC - sydd yn cynnwys yr holl glybiau chwaraeon - ddydd Llun.

"Mae'n bwysig cydnabod, yn gyntaf oll, mai dyfodol rygbi sydd yn y fantol fan hyn," meddai'r papur.

Dywedodd aelod o'r Gleision oedd am aros yn ddienw fodd bynnag y gallai'r rhanbarth edrych ar opsiynau eraill petai CAC yn atal cytundeb arall.

Gallai hynny olygu symud i ffwrdd o'r stadiwm.

Pynciau Cysylltiedig