Aur o hen feinil

sengl ar werth

Punt oedd y pris gwreiddiol. Ond erbyn hyn mae'n bosib y byddai'n rhaid i chi dalu £375 am gopi mewn cyflwr perffaith o sengl S.O.S/Llinos yn y Lledr Du gan Y Diawled.

Ond os nad ydych chi'n chwilio am berffeithrwydd mae'r llun Instagram yma yn awgrymu y gallwch chi brynu copi am £95.

Er mor wych oedd y band o ardal Crymych, mae'n anodd iawn i ni gredu taw dim ond y record yma sydd ar werth am brisiau mor dda... neu oes yna reswm am y pris?

Ydych chi wedi gweld un o'ch hoff recordiau Cymraeg chi ar werth am bris uchel? Anfonwch neges gyda'r manylion at Cymru Fyw, drwy e-bostio cymrufyw@bbc.co.uk.

Image caption Oes gyda chi un o rhain yn eich casgliad, neu rywbeth mwy gwerthfawr efallai?