AC: Llywodraeth yn 'rhoi plaster' ar broblemau iechyd

Ward GIG Image copyright PA

Mae cadeirydd pwyllgor cyllid y Cynulliad wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o gymryd camau tymor byr mewn ymateb i broblemau o fewn y gwasanaeth iechyd.

Yn ôl Simon Thomas, mae 'na fwlch rhwng yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ei ddweud a'r hyn mae'n ei gyflawni.

Mae o'n disgrifio'r sefyllfa fel "rhoi plaster" ar broblemau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn buddsoddi £450m ychwanegol yn y GIG dros ddwy flynedd.

Llai i lywodraeth leol?

Mae'r pwyllgor trawsbleidiol yn dweud nad yw'n ymddangos bod blaenoriaethu gwariant iechyd yn llwyddo i wella'r gwasanaeth na'r gwaith cynllunio ariannol.

Hefyd mae'n dweud y byddai rhyddhau mwy o arian ar gyfer y GIG yn golygu llai o gyllid ar gyfer llywodraeth leol.

Fel rhan o gynlluniau'r llywodraeth, bydd 'na gynnydd o £230m yng nghyllid y GIG ar gyfer 2018-19, a £220m yn rhagor ar gyfer 2019-20.

Image caption Cadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, Simon Thomas

Dywedodd aelodau'r pwyllgor: "Mae'r pwyllgor yn poeni bod y gwariant ar iechyd yn parhau'n ganran sy'n codi'n gynyddol o fewn cyllideb y Llywodraeth, ond mae 'na ddiffyg tystiolaeth ynglŷn â'r gwelliannau sydd angen i drawsnewid gwasanaethau neu leihau'r galw amdanyn nhw, yn arbennig o ystyried toriadau i Lywodraeth Leol."

Daw casgliadau'r pwyllgor mewn adroddiad am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru fydd yn cael ei drafod yn y Senedd ddydd Mawrth.

Oherwydd cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru mae'r gyllideb yn debygol o gael ei derbyn.

Mae'r pwyllgor hefyd yn galw am "gysylltiadau mwy amlwg" rhwng cynlluniau Llywodraeth Cymru a sut mae'n gwario'i harian.

Dywedodd Mr Thomas, AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a'r Gorllewin: "Mae'n rhaid i ni ofyn: faint o ddifrif ydi gweinidogion? O ran y GIG, maen nhw'n rhoi plaster dros broblemau.

"Maen nhw'n siarad am flaenoriaethu pethau mewn dogfennau strategol, ond does dim sôn amdano pan ddaw hi i'r gyllideb."

'Galw yn cynyddu'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y "galw am wasanaethau'r GIG yn cynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn ac rydym wedi bod yn onest ac yn agored am yr angen i newid gwasanaethau er mwyn ateb anghenion poblogaeth sy'n tyfu ac yn heneiddio."

Ychwanegodd: "Dyma pan rydym ni'n amddiffyn gwasanaethau rheng flaen ac yn buddsoddi yn y gwasanaeth iechyd i yrru'r diwygio gyda £450m ychwanegol dros ddwy flynedd yng nghynigion ein cyllideb."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol