21 yn y llys ar 300 cyhuddiad yn ymwneud â chanabis

canabis

Mae 21 o bobl wedi bod o flaen llys i wynebu dros 300 o gyhuddiadau yn ymwneud â chynhyrchu a chyflenwi canabis.

Cafodd cyrchoedd eu cynnal ar 15 o adeiladau ar draws y gorllewin, y de a'r dwyrain ar 29 Tachwedd, fel rhan o ymgyrch Violet Panama ar y cyd rhwng Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gwent,

Yn ystod y cyrchoedd, daeth swyddogion o hyd i 10 ffatri ganabis oedd â'r potensial o fod werth £2m.

Mae'r 21 yn dod o gyfeiriadau yn Llanelli, Aberdâr, Caerdydd a Chaerffili, ac yn amrywio o rhwng 14 a 50 mlwydd oed.

Maen nhw'n wynebu cyhuddiadau sy'n amrywio o gynllwynio i gynhyrchu canabis i fod â'r cyffur yn eu meddiant, a chynllwynio i'w gyflenwi.

Fe aethon nhw o flaen Llys Ynadon Merthyr Tudful ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

Maen nhw wedi eu cadw yn y ddalfa ac fe fyddan nhw'n mynd o flaen llys eto ar 5 Ionawr 2018.

Pynciau Cysylltiedig