Gwrthod apêl llofrudd am barôl cynnar

Ben Bellamy Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd Ben Bellamy ei adael i foddi ar draeth yn Abertawe yn 2005

Mae'r Uchel Lys wedi gwrthod cais gan un o lofruddion disgybl ysgol o Abertawe i leihau'r cyfnod y bydd yn rhaid iddo aros yn y carchar cyn cael gwneud cais am barôl.

Roedd cyfreithwyr Joel Taylor, 29, wedi dadlau ei fod wedi ymdrechu'n "eithriadol" i ddiwygio'i hun yn y carchar ers cael ei ddedfrydu am lofruddio Ben Bellamy ym Medi 2005.

Ond fe ddywedodd barnwr yr Uchel Lys ddydd Llun bod methiant Taylor i gydnabod ei fod wedi bwriadu lladd y disgybl "yn destun pryder a dweud y lleiaf".

Cafodd Taylor, oedd yn 18 oed adeg y llofruddiaeth, ddedfryd o garchar am oes yn Llys y Goron Abertawe, gyda lleiafswm o 22 mlynedd dan glo.

Image caption Roedd Joel Taylor yn 18 oed pan gafodd ei garcharu

Dywedodd Mr Ustus Julian Knowles ddydd Llun ei fod wedi derbyn llythyrau gan deulu a ffrindiau Ben Bellamy yn gofyn am beidio â newid y ddedfryd.

Wrth egluro'r rhesymau dros ei ddyfarniad, dywedodd: "Tra 'mod i'n derbyn bod Taylor wedi gwneud cynnydd da yn y carchar, ac am hynny fe ddylid ei gymeradwyo, ni allaf ddod i'r casgliad ei fod yn dod o dan y categori rhagorol fyddai'n cyfiawnhau lleihau'r ddedfryd ar hyn o bryd."

Bu farw Ben Bellamy, a gafodd ei ddisgrifio fel disgybl poblogaidd a disglair, wrth gerdded adref ger traeth yn Abertawe ar ôl noson allan.

Fe ymosododd tri llanc arno er mwyn dwyn eiddo oddi arno. Cafodd ei guro a'i ddinoethi cyn i'r llanciau ei lusgo i'r môr a'i adael i foddi.

Cafwyd ail lanc, Joshua Thomas, oedd yn 16 ar y pryd, hefyd yn euog o lofruddiaeth gyda lleiafswm o 18 mlynedd yn y carchar.

Ond yn gynharach eleni fe gafodd ei ddedfryd yntau ei gwtogi o flwyddyn ar ôl i farnwr gytuno ei fod o wedi gwneud ymdrechion rhagorol wrth geisio diwygio'i hun yn y carchar.

Pynciau Cysylltiedig